Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Servis

Servisní činnost v procesu prodeje zemědělské techniky představuje velmi důležitou činnost, protože v rozhodující míře podporuje prodej. Kvalita zabezpečení této činnosti je závislá na mnoha faktorech, ale ve většině případů je úměrná kvalitě nabízených strojů. Systém budování servisní sítě společnosti STROM PRAHA a.s. vychází z dlouhodobých zkušeností společnosti John Deere, přičemž zohledňuje specifika českých podmínek.

Na úvod je třeba říci, několik let trvalo vybudování spolehlivého servisního zázemí, které v současné době zabezpečuje 33 servisních středisek po celé České republice. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení zemědělských strojů a počtu předávaných nových strojů se uvedený systém neustále zlepšuje ve snaze co nejlépe zabezpečit provozní spolehlivost strojů. Pro dobře fungující servis hraje nepostradatelnou úlohu dobře vyškolená obsluha, technické vybavení a prostorové možnosti. Zázemí této činnosti se opírá o servisní a diagnostickou techniku, školící a servisní prostory, které jsou vybaveny moderními informačními a logistickými systémy. Z tohoto důvodu se servisní pracovníci pravidelně zúčastňují školení, kde jsou pod vedením zkušených instruktorů informováni o každé nové změně v konstrukci, diagnostice a opravách zemědělské techniky společnosti John Deere.

V systému servisní činnosti představují důležitou úlohu servisní vozidla a jejich vybavení. Servisní vozidla společnosti STROM PRAHA a.s. a našich smluvních partnerů jsou vybavená tak, aby servisní mechanik mohl přímo na místě diagnostikovat stav určité soustavy, identifikovat a lokalizovat poruchu a následně ji odstranit. Aby prodané stroje mohly spolehlivě sloužit svým majitelům po celou dobu jejich životnosti, je nezbytné zajistit jejich trvalou péči. Společnost STROM PRAHA a.s. prakticky realizuje tuto myšlenku formou záručního, pozáručního servisu a nabídkou komplexní servisní péče. Technická péče o stroje vybavené moderními systémy vyžaduje nový přístup. Z těchto důvodů servisní mechanici provádějí u samojízdných strojů pravidelné posezónní prohlídky zaměřené na diagnostiku technického stavu a měření hlavních technických parametrů. Zákazník obdrží výstup z této prohlídky ve formě oficielního protokolu, který obsahuje porovnání naměřených hodnot s hodnotami nominálními. Na základě tohoto výstupu je pak možné posoudit skutečný stav motoru, převodovky, hydraulické soustavy apod.

Společnost STROM PRAHA a.s. každoročně v mimosezónním čase organizuje pro uživatele specializované kurzy, které jsou zaměřené na praktické otázky využití a provoz konkrétních strojů. Vyžaduje si to technická vybavenost strojů, která prostřednictvím obsluhy rozhoduje o tom, do jaké míry budou využity přednosti a technické parametry zakoupeného stroje. V minulosti prodejem stroje končil vztah mezi zákazníkem a prodejcem. V dnešní době vztah mezi výrobcem, prodejcem a zákazníkem nabývá nových rozměrů, kterým se oficielně říká zázemí, anebo přidaná hodnota, na kterou by zákazník při koupi nového stroje neměl zapomínat. Z uvedeného vyplývá, že záměry a cíle firmy Strom Praha a.s. související se zabezpečením servisní péče mají jasný směr.

 

Kontakty na naše servisní střediska naleznete zde.