Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

„Pomocí HarvestLabu určujeme postup sklizně,“ říká Ing. Martin Pícha

Na konci loňského července si ze střediska v Helvíkovicích převzali zástupci AG Skořenice, a.s. (okres Ústí nad Orlicí) novou sklízecí řezačku John Deere 8300i s 8řádkovým adaptérem na kukuřici Kemper 360plus a 3metrovým sběračem píce. Řezačka je mimo jiné vybavena senzorem HarvestLab, který umožňuje snímat sušinu sklízené hmoty, automaticky upravovat délku řezanky a dávku konzervantu. Dalším přínosem senzoru HarvestLab je snímání ADF látek, NDF látek, N-látek a škrobů pro přesný přehled o kvalitě sklízeného materiálu. Tato data jsou automaticky zasílána na portál MyJohnDeere.com, kde je lze snadno analyzovat. Satelitní přijímač StarFire 6000 zajistí tvorbu výnosových map, které lze využít i pro další aplikace. Další speciální výbavou této řezačky je zrnový procesor Shredder, který umožňuje agresivní narušení zrna a vyšší, v současné době požadované, „rozvláknění“ řezanky axiálním pohybem na osu rotace zrnového procesoru. O zkušenosti z provozu se s námi podělil Ing. Martin Pícha, agronom, ředitel a předseda představenstva AG Skořenice a.s.

Dlouhá řezanka s kvalitním rozdrcením zrna

AG Skořenice a.s. hospodaří v okrese Ústí nad Orlicí. Činnost podniku se rozděluje do tří oblastí: zemědělská produkce - rostlinná a živočišná, bioplynová stanice 1 MW a těžba štěrkopísků v písníku Běstovice. Akciová společnost Skořenice obhospodařuje 1300 ha zemědělské půdy, z čehož 935 ha je orné půdy. V podniku chovají 500 ks dojnic a vykrmují 300 ks býků holštýnského plemene. Současná užitkovost stáda je 11 000 litrů za laktaci.
Sklízecí řezačka John Deere 8300i nahradila v podniku již dosluhující řezačku. Ta měla odpracovaných 10 sezón a již nesplňovala požadavky z hlediska spolehlivosti. Dalším důvodem výměny byl také požadavek na výrobu dlouhé řezanky s kvalitním rozdrcením zrna. „V období kdy jsme rozhodovali o nové řezačce, začala se mezi chovateli diskutovat otázka nových způsobů zpracování řezanky metodou Schredlage. To stará řezačka neumožňovala,“ říká pan Pícha a dodává: „Shodou okolností nás oslovil Výzkumný ústav chovu skotu v Rapotíně s tím, že by chtěli v rámci PRV (programu rozvoje venkova), opatření 16.2.1. (podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě), navázat spolupráci s podnikem, který si pořídí novou sklízecí řezačku vybavenou novým typem zrnového procesoru za účelem vyhodnocení jeho přínosu. Rádi jsme nabídky využili.“

Téměř 2000 hektarů za sezónu

Celkové roční využití nové řezačky v plné sezóně bude téměř 2000 hektarů. „Řezačku provozujeme od počátku loňského srpna a od té doby sklidila cca 600 ha senáží a 450 ha kukuřice. Obhospodařujeme více jak 350 hektarů luk, na kterých sklízíme obvykle dvě až tři seče. Dále pěstujeme 100 ha jetele, tam jsou také tři seče za rok a pak máme 450 hektarů kukuřice. Veškerá zařízení fungují, jak mají. S řezačkou jsme plně spokojeni.“

S novou řezačkou John Deere vybavenou systémem HarvestLab mají od loňského roku přehled o kvalitě a množství sklizeného materiálu. 

Obsah sušiny, škrobu, ADF a NDF látek při sklizni

Pan Pícha na nové řezačce oceňuje senzor HarvestLab a přesnost získaných dat: „Pozemky, které obhospodařujeme, jsou půdně velmi variabilní, což nám způsobuje problémy hlavně při pěstování kukuřice na siláž. Na těchto různorodých půdách je těžké dosáhnout vyrovnané kvality u veškerého sklízeného množství siláže z pohledu sušiny, obsahu škrobu, ADF a NDF látek. V minulosti jsme si byli schopni změřit vážkově pouze sušinu. Zařízení HarvestLab nám dnes umožní si jednotlivé porosty před sklizní navzorkovat a to tak, že zpravidla týden až 14 dní před začátkem sklizně prosekáváme porosty. Děláme to jednak z důvodů, abychom si usnadnili následnou sklizeň, také abychom myslivcům pomohli odlovit zvěř a od loňského roku si pomocí HarvestLabu odebereme vzorky všech 450 hektarů kukuřice. Z nich následně stanovíme na základě obsahu sušiny a škrobu postup sklizně a rozdělíme porosty na ty, které budeme sklízet na kukuřičnou siláž pro dojnice, a na ty které pro bioplynovou stanici. Ověřili jsme si, že HarvestLab velice přesně měří obsah sušiny s maximální odchylkou ±1 %.“

Díky systému HarvestLab mohou ve Skořenicích dávkovat množství konzervantu v závislosti na sušině sklizeného materiálu.

„Máme přehled o množství sklizené produkce“

Ve Skořenicích mají s novou řezačkou přehled o kvalitě a množství sklízené hmoty. „Další věc, kterou na nové řezačce oceňuji, je také vážení sklízeného materiálu. Máme silážní žlaby rozmístěné na různých místech po podniku. Nemáme je situovány na jednom středisku, takže není možné veškerou produkci vážit. Zvládneme zvážit zhruba polovinu produkce kukuřice a senáže. Díky výnosoměru ve spojení s HarvestLabem máme od teď perfektní přehled o kvalitě a množství sklizené produkce i podle jednotlivých honů,“ komentuje další přínos nové řezačky pan Pícha.

Sklízecí řezačka John Deere 8300i při loňských senážích v AG Skořenice.

Krok k preciznímu zemědělství

„Nová řezačka nám díky HarvestLabu umožňuje také tvorbu výnosových map. To je pro nás první krok k preciznímu zemědělství. Mám představu, že po dobu dalších dvou až tří let budeme sbírat data a následně zavádět precizní zemědělství v oblasti precizního hnojení,“ oceňuje další z možností systému HarvestLab pan Pícha.

Buben DuraDrum

Skořenická řezačka John Deere 8300i je vybavena řezacím bubnem DuraDrum se 40-ti noži a umožňuje nastavitelnou řeznou délku od 7 do 26 mm. Tento typ bubnu získal při testování německým nezávislým magazínem „Profi“ výborné hodnocení. Vydání z února 2017 uvádí: „Vyjmutí nožů trvá pouze 45 minut a na instalaci nožů zpět budete potřebovat pouze tři hodiny. Zde je výhoda vícenožové konstrukce nožového bubnu: nože lze snadno překonfigurovat a přesně nastavit na protiostří.“ Pro splnění požadavků na dlouhou řezanku s kvalitním rozvlákněním zrna je řezačka vybavena zrnovým procesorem Shredder.


Lešek Podhorský
STROM PRAHA

Fotogalerie