Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

3 kroky k vyšší efektivitě

Pojmy jako precizní zemědělství, smart farming nebo Zemědělství 4.0 už v České Republice hluboko zakořenily. Základním prvkem digitalizace v zemědělství je navigace, která je stavebním kamenem dnes již téměř většiny nově prodaných strojů John Deere. Využití navigace však tvoří pouze malou část dnešních možností moderního zemědělce. Pojďme si další z nich přiblížit v tomto článku.

1. krok – jasné hranice pozemků

Prvním vstupem do koloběhu precizního zemědělství by mělo být jasné rozdělení polí a přesné určení jejich hranic. Základem toho mohou být využita data ze systému LPIS. Avšak dle zkušenosti většiny z nás, tyto hranice nemusí být úplně přesné například na souvratích lemovaných stromy. Proto displeje John Deere umožňují tyto hranice zpřesnit a upravit. Tyto zaznamenané hranice pak naopak můžete vrátit do systému LPIS a získat přesná data hranic. Do displejů jdou nahrát navíc i hranice z pozemkového katastru. Vytyčování nových pozemků tak může být časově mnohem méně náročné s využitím těchto technologií. V případě potřeby je možné do displeje dostat i případné překážky v podobě sloupů nebo skruží.

Stroje John Deere umožňují sběr dat dokumentace. Data je možné přenést bezdrátově do serveru myJohnDeere.com díky licenci Connect, která je ke každému novému stroji zdarma na 1 rok.

Prostředí MyJohnDeere.com Operační středisko přináší uživatelům strojů bezplatnou správu hranic pozemků, naváděcích linií nebo výnosových map. Navíc přináší možnost generování aplikačních map z vaší sklizně.

2. krok – pohyb strojů po poli

Dalším důležitým vstupem by měla být jasná definice pohybů strojů po pozemku. My věříme ve fyziku, a stejně jako automobil brzdí nejlépe s kolami v přímém směru, tak i traktor přenese nejlépe sílu, pokud se pohybuje v přímém směru. Proto doporučujeme využívat zejména přímé linie. Naváděcí linie je možné taktéž definovat již dopředu. K tomu využíváme moderních výpočetních programů, který na základě vstupních údajů v podobě záběrů vašich strojů, svažitosti pozemků nebo i odtokové linie vody navrhne optimální kurz s co nejmenším počtem otáčení. Tento přístup přináší nové pojetí pohybu strojů po pozemku. Je jasné, že z ptačí perspektiva přináší lepší pochopení tvaru pozemku, ale i nepatrné otočení naváděcí linie o jeden stupeň může přinést úsporu nejen časovou, ale také v podobě spotřeby pohonných hmot. Správné určení linie s ohledem na svažitost a odtokové linie vody může pomoci také v boji proti dnes tolik probírané půdní erozi.

Systém AutoTrac zvyšuje efektivitu práce na poli. Například využitím jízdy ob záběr se snižuje ztrátový čas potřebný na otočení a zároveň šetří opotřebení strojů.

Ideální linie pojezdů zvyšují efektivitu práce na poli. Ve svažitých pozemcích navíc mohou přinést benefit v podobě ochrany proti půdní erozi. Obsluze nezbývá nic, než si dát ruce za hlavu.

Na tomto příkladu z praxe jsme díky optimalizaci snížili počet linií ze 72 na 60.  

Vstupní data jsme schopni připravit nejen pro všechny stroje z portfolia John Deere v rámci Datových služeb FarmSight. Farmář získá soubory pro všechny své stroje. Správu těchto dat pak přináší server MyJohnDeere.com. Většina strojů z portfolia John Deere je vybaveno telematickými jednotkami. Ty přináší možnost sběru dat nejen o využití stroje jako takového, ale i možnost sběru agronomických dat.

3. krok – sběr provozních a agronomických dat

S připravenými daty pro pohyb strojů po pozemku se otevírá možnost sběru provozních a agronomických dat. Displeje John Deere umí dokumentovat veškeré úkony, které na poli provedete. Například z nasbíraných dat ze setí získáme mapu přesného výsevku. Můžeme zaznamenat veškeré vstupy do pole při aplikaci pevných či kapalných hnojiv. Nejcennějším nástrojem dnešního zemědělce je však výnosová mapa posbíraná sklízecí mlátičkou nebo řezačkou. Všechny tyto data se s licencí Connect automaticky odesílají do serveru MyJohnDeere.com. Na základě posbíraných dat můžete na tomto serveru provést základní analýzu například i s ohledem na satelitní snímky a vygenerovat předpisovou mapu pro další postup na konkrétním pozemku. Stejně jako získaná data lze přenést aplikační mapy do stroje bezdrátově a může začít sběr dat nových na základě, kterých pak můžete ověřovat vámi zvolené postupy a dále pracovat s potenciálem vašich pozemků.

I v případě, že stroj není vybaven ovládání sekcí lze díky zobrazení souvraťových hranic pracovat s vypínáním nářadí na správném místě a šetřit tak náklady na osivo nebo hnojivo. 

Nahrání aplikačních map může proběhnout bezdrátově nebo pomocí USB flash disku. Aplikační dávka lze ještě v displeji upravit. Díky spojení přes ISOBUS je pak cílová dávka přesně řízena podle polohy stroje na poli.

Technologie přinášejí zemědělcům nový prostor ke zlepšení produkce a snížení vstupních nákladů. Avšak zavedení nových způsobů není otázka jediného dne, ale neustálá práce s optimalizací vstupů a výstupů. Služby strojů John Deere zprostředkovávají tyto možnosti všem zemědělcům.

Pokud Vás tato problematika zajímá a chcete více informací, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. Vaše dotazy směřujte prosím na email FarmSight@stromc.cz


Jaroslav Pinkas
FarmSight konzultant