Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

AMS RTK sítě v jižních Čechách

Zemědělští prvovýrobci se v rámci zvyšování prosperity snaží rozvíjet technologie, které vedou ke stabilním a nejlépe stále o něco vyšším výnosům. Základem všeho je pak zemědělská půda. Bohatství, o které je třeba pečovat víc, než o co jiného. Hlavním cílem každého rozumného hospodáře je tedy vstupovat na pozemky přesně a pouze tehdy, kdy je to třeba, udržovat půdu provzdušněnou a co nejlépe hospodařit s vodou a minerálními látkami. Úkolem takového hospodáře je pak sestavit strojový park, který se bude po pozemcích pohybovat s vysokým plošným výkonem a nejlepší kvalitou práce pro dané podmínky, aby byly vždy co nejlépe dodrženy nejen agrotechnické termíny, ale také co nejšetrnější přístup právě ve vztahu k půdě. A není to pouze o nejvýkonnějších tahačích a největších záběrech. Klíčová může být i běžně velmi opomíjená strategie pohybu stroje po pozemku, jejímž základem by měla být spolehlivá a přesná navigace.

Hranice všech polí byly přesně zmapovány objetím vozítkem John Deere Gator vybaveným navigací John Deere Již v základu je displej John Deere GS3 2630 připraven pro práci s ISOBUS nářadím. Ve Vlastiboři už ze zkušeností ví, že je to nejlepší řešení
Hranice všech polí byly přesně zmapovány objetím vozítkem John Deere Gator vybaveným navigací John Deere. 
Již v základu je displej John Deere GS3 2630 připraven pro práci s ISOBUS nářadím. Ve Vlastiboři už ze zkušeností ví, že je to nejlepší řešení. 

V jižních Čechách, kde je stabilně nejsilnějším prodejcem navigací John Deere firma DAŇHEL AGRO a. s., si výše zmíněné začínají místní hospodáři velmi dobře uvědomovat. V současné době zde totiž specialisté z DAŇHEL AGRO a. s. ve spolupráci s produktovými manažery STROM PRAHA a.s. provozují již 3 kompletní pevné RTK sítě značky JOHN DEERE, přičemž první z těchto komplexních sítí, která byla také vůbec první v zemědělství v České republice, již generuje zkušenosti druhým rokem.

Firma John Deere není v oblasti zemědělských navigací žádným nováčkem. Ba přímo naopak! Byl to právě John Deere, který se jako první začal zabývat myšlenkou zpřesnění signálu GPS a v roce 1998 jako první společnost na světě uvedl na trh zemědělskou navigaci s odchylkou od 15 do 30 centimetrů. V dnešní době pak nabízí 3 stupně přesnosti pod obchodními názvy SF1 (zcela bezplatný signál dosahující přesnosti navazujících jízd +/- 25 cm), SF2 (placený signál garantující přesnost navazujících jízd +/- 5 cm) a již zmiňovaný RTK (s přesností 2,5 cm). Přesnost je však pouze jedna strana mince. Tou druhou je pojem satelitní drift. Navigace získává polohu od satelitů, které permanentně rotují na svých oběžnicích kolem Země, a díky tomu se nastavené linie s časem posouvají. Tedy vrátím-li se se strojem na stejné místo za delší časový úsek, bude linie, po které byl stroj naváděn, proti skutečnosti již posunuta. To se však nestane, pokud využívám právě výhod RTK signálu. Ten jako přidruženou vlastnost k maximální přesnosti garantuje i dlouholetou opakovatelnost pevně stanovených linií. A to je to klíčové právě pro organizaci pohybu strojů po poli.

Základovou stanici RTK tvoří stejně vybavený přijímač, jako je na jednotlivých strojích. Rozdíl je pouze v nastavení a pevném umístění na absolutně přesnou pozici Díky automatickému řízení sklízecí mlátičky i odvozu s přesností 2,5 cm se obsluhy mohou soustředit pouze na práci stroje. Nejen v polehlém porostu je práce o to snazší.
Základovou stanici RTK tvoří stejně vybavený přijímač, jako je na jednotlivých strojích. Rozdíl je pouze v nastavení a pevném umístění na absolutně přesnou pozici. 
Díky automatickému řízení sklízecí mlátičky i odvozu s přesností 2,5 cm se obsluhy mohou soustředit pouze na práci stroje. Nejen v polehlém porostu je práce o to snazší. 

Prvním uživatelem John Deere RTK sítě je společnost EUROFARMS, s. r. o., Táborsko, která se na svých pozemcích v širším okolí jihočeského Tábora rozhodla zrealizovat projekt Controlled Traffic Farming (CTF). Soustředit pohyb veškeré techniky pouze do předem stanovených a neměnných linií. Zjednodušeně řečeno, mimo kolejové řádky dochází k naprostému minimu přejezdů, nejlépe pouze sklizňových strojů, které díky širokým gumám (ideálně pásům), svou hmotnost zásadně lépe rozloží a půdu utuží jen nezbytně nutně. Ve spojení s hloubkovým podrýváním pozemků pak po několika sezonách od započetí s CTF bude půda v místech, kudy už žádné kolo/pás nikdy neprojede, s vyšším výnosovým potenciálem. Navíc při dalším zpracování dojde i ke snížení nákladů na naftu a opotřebitelné díly, neboť odpor nářadí bude výrazně nižší. Rozjezd takového projektu, pokud má být dělán vážně, není nic jednoduchého. Je třeba sjednotit záběry techniky, zmapovat pozemky, vytvořit ideální linie pohybu po poli a hlavně investovat do přesného naváděcího systému. Ve Vlastiboři se rozhodli vsadit na RTK od JOHN DEERE. „Toto rozhodnutí bylo vcelku logické,“ říká Ondřej Hnilička, vedoucí mechanizace v EUROFARMS, s. r. o., Táborsko.  „Již z dřívějška jsme měli dva traktory vybavené navigacemi John Deere k naprosté spokojenosti. Podle našich zkušeností totiž zelená na zelené jednoduše funguje. A nejen na zelené, spolu s univerzálním volantem používáme kompletní navigace John Deere i na jiných značkách traktorů. Doplnění našich navigací o RTK level již vyplynulo z konkrétních potřeb přesného signálu s plnou opakovatelností linií pro systém CTF. Zásadní pro nás bylo také zajištění po stránce servisní, kdy jeden servis DAŇHEL AGRO a.s., rychle řeší případný problém jak se strojem, tak s navigací. Za ty skoro dva roky se navíc nestalo, aby nám stroj zůstal na jakékoli části našich pozemků bez signálu. V neposlední řadě je tu také faktor obsluh. Přestože máme velmi dobré obsluhy, které jsou s navigacemi více než sžité, naším cílem je jim celodenní práci co nejvíce zjednodušit. V našem systému tak obsluha pouze vybere konkrétní pole a aktuální nářadí. Samotné linie má již předem připraveny z počítačového programu APEX a to včetně případných předpisových map. Velmi dobré zkušenosti máme také s používáním rozhraní ISOBUS skrze displej John Deere včetně ovládání sekcí nářadí. Jak jsem již řekl, vše jednoduše funguje a to je to hlavní.“

Porosty kukuřice zaseté sečkou, jejíž sekce vypínal displej navigace John Deere přes rozhraní ISOBUS Veškeré polní práce se už provádějí pouze s využitím navigací s přesností RTK
Porosty kukuřice zaseté sečkou, jejíž sekce vypínal displej navigace John Deere přes rozhraní ISOBUS. 
Veškeré polní práce se už provádějí pouze s využitím navigací s přesností RTK. 

Celá síť sestává ze základové stanice - běžný přijímač John Deere doplněný rádiem RTK a příslušnými aktivacemi, která je stabilně umístěna na vhodném místě. Každý stroj má pak stejný přijímač a RTK rádio, které při práci komunikuje se základovou stanicí a od ní získává zpřesněný korekční signál. Výše zmíněná opakovatelnost linií je pak garantována tím, že základová stanice má svou neměnnou polohu maximálně přesně zaměřenou. Tato stanice pak dokáže "obsloužit" libovolný počet přijímačů na strojích, a pokud jsou v relativně přímé viditelnosti, činí její dosah až více než 20 kilometrů. Avšak i pozemky "za kopcem" nejsou problém, je ale potřeba vhodně umístit opakovač signálu. Tímto způsobem tak ve Vlastiboři pokrýváme více než 3 000 ha na několika střediscích. Pokud by na polích zůstávala nějaká menší místa bez signálu, přijímač si po dobu 15 minut udržuje v paměti dočasnou korekci RTKx. A ani zcela mimo signál základnové stanice (typicky třeba při cestě někam na službu) nezůstane Váš stroj bez možnosti navigace. Po dobu 14 dnů se totiž automaticky přepne do korekčního signálu SF2 a to bez jakýchkoli poplatků za tento signál. S každou „návštěvou“ domácí sítě se tento interval znovu obnoví.

Navigace John Deere jsou multiznačkové. Nezáleží na značce stroje, kterou máte, abyste mohli využívat všech výhod řešení John Deere Pevně stanovené linie a nejvyšší přesnost navádění jsou klíčem ke správné organizaci pohybu strojů po pozemku
Navigace John Deere jsou multiznačkové. Nezáleží na značce stroje, kterou máte, abyste mohli využívat všech výhod řešení John Deere. 
Pevně stanovené linie a nejvyšší přesnost navádění jsou klíčem ke správné organizaci pohybu strojů po pozemku. 

Ač se může zdát investice do tohoto systému nákladnou, je zde vždy na prvním místě nutno brát v potaz návratnost. Navigace jsou totiž jedny z mála investic, u kterých s každým použitím vidíte, že šetříte. Peníze za PHM, osiva, hnojiva a postřiky, ale i hodně důležitý čas ve zvýšené produktivitě práce. Obsluha, která by dokázala x hodin jezdit s maximálním přesahem 2,5 cm jednoduše neexistuje. Dále pak po pořízení vlastní RTK stanice neplatíte absolutně žádné další poplatky, a to při vyšším počtu provozovaných navigací může znamenat poměrně zásadní úspory.

Jak ukazuje poslední zkušenost, nejen systém CTF může být důvodem rozhodnout se pro zřízení RTK sítě. 

Mgr. Jiří Ptáčník, Produktový manažer STROM PRAHA a.s.