Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Dopřejte si pohodovou sklizeň

Pro firmu John Deere je v bezmála devadesátileté historii výroby sklízecích mlátiček několik mezníků. Jedním z nich je i rok 1997, kdy John Deere na svět přivedl technologie přesného navádění, které si našly své místo i ve sklízecích mlátičkách.

Využití jako základ úspěchu

Investice do sklízecí mlátičky je vysoká a vzhledem k tomu, že její využití je pouze několik týdnů v roce, je potřeba zajistit, aby sklidila co nejvíce, za co nejméně a v co nejkratším čase. Jak tedy zvyšovat produktivitu mlátičky, když si uvědomíme, že teoretické průchodnosti jsou u všech strojů v daných kategoriích relativně podobné? Využíváním záběru lišty, sypáním za jízdy a zvýšením komfortu obsluhy.

Laser nemusí být synonymem přesnosti

Z různých studií vychází, že díky GPS navádění, a tudíž využívání celého záběru lišty, se produktivita sklízecí mlátičky zvedne o 14 %, a to je poměrně zásadní číslo. Záchranou nejsou ani systémy optického nebo laserového navádění, které se kvalitám satelitního navádění nemohou přiblížit hned z několika důvodů. Tyto systémy pouze kopírují předchozí jízdu. Každý oblouk se tedy následně zvětšuje, čímž dochází k neustálým nepřesnostem. Nelze podle nich ani prosekávat tak, aby se dále jezdilo vždy na plný záběr. Ve svazích potřebují korekce ze strany řidiče, neboť samy neumí kompenzovat síly působící na stroj na svahu. V polehlém porostu pak nedokáží spolehlivě rozpoznat hranu, podle které by se vedly, a jejich práce v prachu nebo při světlech je značně omezená. Žádnou z těchto vlastností satelitní navigace netrpí. Naopak, vede kombajn za všech těchto podmínek, i ve výše zmíněných svazích - díky integrovaným gyroskopům, které sledují náklony stroje ve všech osách a automaticky kompenzují vedení stroje.

I moderní služby musí umět reagovat na poptávku moderních zákazníků a technika John Deere jim svou výbavou dává obrovské možnosti. Navádění spolehlivě drží plný záběr i v kopcích a spolu se systémem HillMaster využije potenciál sklízecí mlátičky skutečně na maximum.
I moderní služby musí umět reagovat na poptávku moderních zákazníků a technika John Deere jim svou výbavou dává obrovské možnosti.
Navádění spolehlivě drží plný záběr i v kopcích a spolu se systémem HillMaster využije potenciál sklízecí mlátičky skutečně na maximum. 

Profilová sklizeň

Příkladem za všechny budiž sklizeň v systému CTF v EUROFARMS Táborsko, s.r.o. Požadavek na služby zněl jasně – rozestup stop je 9,00 m. A protože lišty John Deere 630R mají záběr 9,15 m, na každé straně lišty byl prostor pro odchylku pouze 7,5 cm. Přesto zde 7 kombajnů John Deere řady S různého modelového roku, patřících službám DAŇHEL AGRO a.s., sklidilo 2 500 ha do posledního stébla ke spokojenosti zákazníka i v  kopcovité krajině.

Zaměřeno na obsluhu

Je tu ale ještě faktor obsluhy, která z velké míry tvoří produktivitu kombajnu. Díky automatickému řízení jí odpadá soustředěnost na samotné řízení a může se soustředit na nastavení mlátičky podle měnících se podmínek, může se věnovat porostu a případným překážkám v něm, může v klidu sypat za jízdy i třeba při vysekávání polehlého obilí. A to všechno i za zvýšené prašnosti nebo při sklizni dlouho do noci. Jak na rovině, tak v kopcích.

Novinkou je funkce sdílení naváděcích linií a pokrytí mezi stroji na jednom poli. Kombajny, ale i odvozci, si vzájemně mohou poslat linie a celá sklizňová linka se tak pohybuje naprosto stejným směrem. Díky sdílení pokrytí pak odpadá ruční „ubírání záběru“ v klínech.
Sklízecí mlátička služeb DAŇHEL AGRO a.s. umožňující sklizeň v systému CTF.
Novinkou je funkce sdílení naváděcích linií a pokrytí mezi stroji na jednom poli. Kombajny, ale i odvozci, si vzájemně mohou poslat linie a celá sklizňová linka se tak pohybuje naprosto stejným směrem. Díky sdílení pokrytí pak odpadá ruční „ubírání záběru“ v klínech.
Sklízecí mlátička služeb DAŇHEL AGRO a.s. umožňující sklizeň v systému CTF.

Jedna rodina

V případě zvažování, zda navigaci do kombajnu pořizovat, pak může hrát roli i fakt, že její komponenty jsou rychle přenositelné v rámci rodiny John Deere, ale i mimo ni. Po sklizni ji pak lze jednoduše sundat a doslova během pěti minut již může pracovat na traktoru v podmítce, setí nebo přípravě či třeba na řezačce při sklizni kukuřice. Ekonomická návratnost je tak řádově rychlejší.

Mgr. Jiří Ptáčník, Produktový manažer STROM PRAHA a.s.