Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

KernelStar pro lepší kvalitu píce

Společnost Úsovsko a. s. zná naše veřejnost jako producenta kvalitních müsli tyčinek z vytříbených surovin. Tato činnost je ale jen malá část aktivit firmy, zahrnující též klasickou rostlinnou výrobu na výměře téměř 17 tisíc hektarů půdy v Olomouckém a Plzeňském kraji. A to včetně pěstování pícnin na orné půdě pro účely živočišné výroby. Firma také provozuje čtveřici bioplynových stanic, takže roční potřeba konzervované píce je značná.

Na velké výměře se pěstuje kukuřice, které se jen v loňském roce sklidilo 78 000 tun. „Podzimní sklizeň kukuřice je náročné období pro celý podnik,“ řekl při setkání v sídle v severomoravské obci Klopina ředitel divize TechEnergo Petr Spurný. „Veškerou organizaci práce směřujeme k tomu, abychom dosáhli špičkové kvality krmiva při co nejlepším využití energie. To je zásadní pro zachování průměrné užitkovosti dojnic na úrovni 10 500 – 11 000 l a pro maximální využití potenciálu bioplynových stanic.“

Reference rozhodly

V roce 2014 jsme hledali nová řešení, jak zajistit nadrcení zrna přesně podle našich představ. Jako vhodné řešení připadal v úvahu nový procesor John Deere KernelStar. Naše počáteční nedůvěra se rychle rozplynula po návštěvě několika uživatelů sklízecích řezaček této značky, které byly novým procesorem vybaveny. Jejich podniky jsme podrobili velice důkladné kontrole, zahrnující především prohlídku struktury řezanky na silech. Účinnost nového zrnového procesoru nás zaujala, a proto jsme si KernelStar v roce 2014 pořídili. Ten vystřídal standardně dodávaný zubový procesor u naší sklízecí řezačky John Deere 7350.“

Oblast v okolí Úsovska netrpí nedostatkem srážek a hned první sezónu čekal řezačku s novou výbavou křest ohněm: sklidit téměř 900 hektarů výnosných porostů silážní kukuřice. Prioritou bylo nikoli narušení, ale doslova „rozemletí“ kukuřičných zrn při současném zvětšení délky řezanky a včasnost provedení práce.

„Dříve jsme byli nuceni přidávat do krmné dávky pro naše dojnice slámu kvůli zvýšení obsahu vlákniny. Díky KernelStaru sklízíme kukuřici s větší délkou řezanky a slámu proto již přidávat nemusíme,“ pochvaluje si ředitel divize živočišné výroby Ing. Vladimír Diviš.

Podle vyjádření ředitele divize TechEnergo Petra Spurného zajišťuje sklízecí řezačka John Deere 7350 špičkovou kvalitu krmiva při co nejlepším využití energie
Podle vyjádření ředitele divize TechEnergo Petra Spurného zajišťuje sklízecí řezačka
John Deere 7350 špičkovou kvalitu krmiva při co nejlepším využití energie.

Na poloviční počet nožů

Při sklizni kukuřice pro dojný skot je polovina z 56 nožů zasunuta dovnitř řezacího bubnu a v záběru zůstává jen 28 nožů. Výsledkem je řezanka o teoretické délce 25 – 30 mm. Po dobrých praktických zkušenostech s délkou řezanky chtějí manažeři podniku délku v roce 2015 ještě prodloužit.

Nový procesor KernelStar pracuje na zcela odlišném principu do sebe vzájemně zasahujících dvou řad kotoučů s konkávním zvlněním, čímž je k dispozici několikanásobně větší kontaktní plocha. Díky této koncepci má řezačka vyšší průchodnost hmoty. Pohybem zrn nahoru a dolů mezi kotouči a nárazy zrn do drážek na povrchu kotoučů dochází k jejich „rozemletí“. Oproti válcovým koncepcím zrnových procesorů, které musí být pro intenzivní narušování všech zrn v těsné blízkosti, pracuje KernelStar se shodnou intenzitou narušování při podstatně větší mezeře mezi řadami kotoučů.

Pro sklizeň kukuřice jako substrátu pro bioplynové stanice se využívá plné sady nožů řezacího bubnu, díky čemuž se sklízí řezanka o délce šesti milimetrů. Podmínkou je shodná intenzita narušování zrna, jako pro skot.

„Jakmile sklizeň na začátku září vypukne, pracujeme 24 hodin denně,“ přibližuje běžnou praxi v podniku ředitel divize TechEnergo Petr Spurný.  „Třikrát až čtyřikrát za den provádí odpovědní pracovníci kontrolu řezanky. Na základě zjištěných údajů se provádí dodatečné seřízení délky řezanky tak, aby byla její délka optimální ve vztahu k sušině sklízeného materiálu.

Dbáme na maximální produktivitu práce obsluhy řezačky, jejíž úroveň využití pracovní doby dosahuje 80 procent. S nástupem nového zrnového procesoru jsme zároveň výrazně posílili celkový výkon sklizňových linek.“

KernelStar
Zrnový procesor John Deere KernelStar je tvořen dvojicí konkávně tvarovaných kotoučů s radiálním žebrováním, které do sebe přesně zapadají. Model u firmy Úsovsko má mechanicky nastavitelnou mezeru, ale je možné i dálkové nastavení z kabiny pomocí elektromotoru.

Bez výjimky všechna zrna

A jaký efekt využívání procesoru KernelStar mělo? Ředitel divize živočišné výroby Ing. Vladimír Diviš spokojeně potvrdil: „Díky novému procesoru jsme zvýšili využitelnost sklizené kukuřice pro náš skot o patnáct až dvacet procent. Dojnice jsou tak schopné lépe využít energii krmiva. Při našich pravidelných kontrolách jak na žlabech, tak i výplachem ve stájích jsme nikdy nezjistili přítomnost ani jediného „nerozemletého“ kukuřičného zrna! Procesor pracuje opravdu bezchybně a spolehlivě. Zároveň se ani spotřeba paliva nezvýšila. Jsme spokojení i s kvalitou řezanky, přičemž je pro nás důležitá možnost jejího nastavení z kabiny. Tyto výsledky nás utvrzují v přesvědčení, že jsme se rozhodli správně. Dobře provedená sklizeň píce pozitivně ovlivňuje naší ekonomiku na celý další rok,“ uzavřel Ing. Vladimír Diviš své hodnocení.

 

Text a foto: Petr Beneš, Mechanizace zemědělství 3/2015