Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Manažerské fórum v Krásné Hoře nad Vltavou

Dne 26. listopadu 2014 se naše společnost STROM PRAHA a.s. účastnila jako jeden z generálních partnerů Ekonomického, obchodního a marketingového fóra předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví Středočeského kraje.

Záštitu nad akcí převzal Ing. Miroslav Toman,CSc., prezident Agrární komory České republiky a Potravinářské komory ČR, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr.h.c., děkan ZF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ing. Martin Pelikán, Ph.D., děkan PEF ČZU v Praze.

Toto pravidelné fórum, konající se během roku i v jiných regionech České republiky, hostila tentokrát pro Středočeský kraj zemědělská společnost ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., která umožnila průběh celé akce ve svých reprezentačních prostorech společenského sálu.

Program celého dne pak byl rozdělen na dvě základní části, a to na část odbornou a část marketingovou.

Po slavnostním zahájení a úvodním slovu Ing. Jiří Neudörfla, předsedy RAK Středočeského kraje a zároveň člena představenstva AK ČR, a po vystoupení čestných hostů, nastal prostor pro představení generálních partnerů akce. Společnost STROM PRAHA a.s. byla tentokrát  prezentována netradičním způsobem, a to živým okomentováním nového firemního videosnímku, který odráží její činnost a vyzvihuje novinky pro nadcházející sezónu. Nakolik se tento způsob osvědčil musí posoudit především účastníci fóra, ale jistě to není naposled, kdy bylo této prezentační metody zvoleno.

Seminární část programu pak pokračovala přednáškami odborníků ve svých oborech, jejichž výklady byly významným přínosem pro celý průběh této akce. Z mnohých  účastníků můžeme krátce zmínit například Ing. Bohumila Beladu, víceprezidenta AK ČR, informujícího o zemědělské politice v novém programovacím období, Ing. Josefa Kubiše, předsedy představenstva AGRO Jesenice a.s., který ve své přednášce shrnul stav českého zemědělství po 10 letech v Evropské  unii a nebo Ing. Jiřího Zelenku, předsedu představenstva ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., jehož přednáška se zaměřila na celkový pohled na současnou situaci a výhled v živočišné výrobě.

Dalšími body programu pak byly prezentace na téma aktuálních stavů a výhledů v PGRLF, trhu s komoditami, cukrovarnictví, pěstování brambor, chmele a máku, a nelze zapomenout ani na vyhodnocení středočeské Regionální potraviny 2014.

Den poté pokračoval až do pozdních odpoledních hodin kulturně zábavným programem.

 

Na závěr snad jen říci, že naše společnost si cení generálního partnerství u všech letošních seminářů tohoto druhu a věříme, že se  při některé z dalších zastávek  budeme moci setkávat s novými účastníky tohoto fóra včetně partnerů z řad našich zákazníků.

 

Ing. Lukáš Hůla, Vedoucí marketingu a podpory prodeje