Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Mobilní aplikace pro řízení farmy

Systémy a aplikace od společnosti John Deere nabízejí mnohé, například i pohodlnější práci s logistickými celky v rámci Vaší farmy. Díky řešení MyJobs se můžete oprostit od běžného papírování a nemalou část denní agendy přenést do prostředí MyJohnDeere.com či přímo do samostatné mobilní aplikace MyJobs a MyJobsManager. Tímto nástrojem získáte více času pro další činnosti ve svém oboru. Plánování práce je pro Vás na dosah ruky a na pár kliknutí a nyní navíc zdarma součástí MyJohnDeere.com.

Aplikace MyJobs

Mobilní aplikace MyJobs je uzpůsobena pro obsluhy zemědělských strojů, a to nejen strojů značky John Deere. V aplikaci nalezne obsluha předpřipravené pracovní úkoly ke splnění, a to i s pětidenním náhledem na kalendář se všemi budoucími úkoly. Již žádné čekání přímo na poli na dodatečné zadání a specifikaci práce. Nejistota s volbou správného pole je zde taktéž minimální. Pokud obsluha jede se strojem, který není vybaven GPS lokátorem, může přes aplikaci přiřadit svůj mobilní telefon ke stroji a poloha stroje bude určována právě polohou mobilního telefonu. Díky této funkci získáváte přehled o pohybu Vašich strojů bez nutnosti nákupu dalších komponent.

Aplikace MyJobsManager

Aplikace pro mobilní telefony či tablety MyJobsManager umožňuje vedoucímu pracovníkovi plánovat a zadávat práci obsluhám strojů. Tyto úkoly lze pomocí jednoduchého gesta "drag and drop" kdykoli přesunout na jiný den či pozměnit dle aktuálních podmínek. Nový úkol naplánujete v několika snadných krocích. V první řadě vyberete stroj, se strojem spřažené nářadí a nakonec pole, na kterém má být požadovaná pracovní operace provedena. Jako doplňující informace lze zadat mnoho proměnných, například v případě aplikace tuhých hnojiv, druh hnojiva a dávku. Díky propojení s aplikací Plánovač plodin tyto informace pouze vyberete z rozbalovacího menu. Těmito kroky se minimalizuje nebezpečí zanesení chyby v samotném počátku.

S přijetím úkolu obsluhou stroje má obsluha možnost svoji práci po započetí v aplikaci MyJobs kdykoli pozastavit. Po dokončení zadané práce je výsledek reportován zpět do prostředí MyJohnDeere.com, a to i včetně doplňkových informací od obsluhy. Zadat jde například nejen slovní popis, ale i fotodokumentace.

Všechny operace, nehledě na jejich stav, může vedoucí zobrazit v rychlém přehledu v rámci aplikace MyJobsManager. Na první pohled tak vidí, kolik hektarů půdy je rozpracováno, dokončeno či kolik práce na započetí ještě čeká.

Aplikace MyOperations

Hledáte-li naopak i mobilní aplikaci, která nabízí rychlý přehled na flotilu strojů pouze značky John Deere včetně mapových podkladů i agronomických dat online, vyzkoušejte také aplikaci MyOperations. První aplikace kombinující telematická data stroje s daty polních prací.

Všechny naše aplikace jsou optimalizovány pro použití v široké paletě mobilních telefonů a tabletů. John Deere aplikace jsou vyvíjeny pro obě hlavní platformy mobilních operačních systémů. Naše aplikace mluví stejným jazykem jako my, jsou ihned k dostání v oficiálních obchodech s aplikacemi a jsou ke stažení samozřejmě zdarma.

Pokud Vás tato problematika zajímá a chcete více informací, neváhejte se na nás kdykoli obrátit. Vaše dotazy směřujte prosím na email: FarmSight@stromc.cz.

 

Po zobrazení zadaného úkolu může řidič na svém chytrém telefonu vidět pole a jeho parametry. Díky geografickým informacím o poli lze také zapnout navigační systém, který řidiče přímo dovede na dané pole. Tuto funkci ocení zejména řidiči pracující v podniku služeb.

 

Řidič si může své úkoly zobrazit podle data nebo také podle druhu prováděné práce. U každého zadání je zobrazena práce, kterou bude provádět a výměra zpracovávaného pole.

Traktor nemusí být vybaven jednotkou pro určování polohy. Lze použít mobilní umístění získané jednoduše prostřednictvím mobilního telefonu.