Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Nejsilnější dvoupásový John Deere na Sedlčansku

O tom, že na rychlosti, kvalitě a zavádění nových technologii v RV závisí konečný výsledek pěstování plodin, dobře (a hodně) vědí v Zemědělské společnosti Sedlčany spol. s r.o. v okrese Příbram. Pozorně sledují nejnovější trendy, a proto již delší dobu využívají při obdělávání svých pozemků moderní technologie.

Jednou z nich je i prohlubování zemědělské půdy. I když hospodaří v oblasti, kde převládají střední, někdy i kamenité půdy, již tři roky vlastní a především pravidelně plošně používají hloubkový kypřič TERRALAND TN 3000 HM7R (3 m záběr) od firmy BEDNAR FMT s.r.o., se kterým pracují do hloubky - jak říká spolumajitel firmy pan Skála „co to jde“, často i téměř 50 cm.

Protože nejen hloubka a kvalita, ale i rychlost (včasnost) přináší v rostlinné výrobě vyšší zisky, dohodli jsme se a zapůjčili do Sedlčan k vyzkoušení něco ještě výkonnějšího, než sami již úspěšně několik let používají. Zapůjčili jsme jim soupravu pásového traktoru JOHN DEERE 9570 RT (570 PS) s hloubkovým kypřičem TERRALAND TO 5000 HM (prac. záběr 5m). Nyní, po sklizni porostů žita na siláž, tak půdu nejen rychle zpracují a připraví k setí kukuřice, ale současně při jednom přejezdu i prohloubí. Nakypřením a rozrušením podorniční vrstvy umožní nejen hlubší zakořenění pěstovaných plodin, ale i zpřístupnění živin z podorniční vrstvy a v neposlední řadě i vyšší zásobu vláhy v půdním profilu, která začíná být v současné době, v posledních několika letech, pro dobré výsledky pěstování plodin téměř limitující. Nakonec - toho jsou si v Sedlčanech za tři roky používaní TERRALANDU plně vědomi a na základě výsledků posledních let vědí, o čem hovoří.

Zapůjčenou soupravou pásového traktoru JOHN DEERE 9570 RT a hloubkového kypřiče TERRALAND o záběru 5 m jsou nyní v Sedlčanech schopni zvládnout, dle vyjádření pana Skály, bez problémů i 40 ha za den. Na jednu soupravu prohloubení půdy, zpracování a připravení pozemku pro výsev další plodiny jde jistě o pozoruhodný výkon! Škoda, že souprava ještě není vybavena zařízením pro hnojení do orničního profilu Fertibox, které je též možné dokompletovat, pak bychom totiž vedle všeho výše uvedeného byli schopni provést i hnojení průmyslovými hnojivy. Snad tedy příště ...

Přejme majitelům Zemědělské společnosti Sedlčany spol. s r.o., ať se jim i nadále v jejich podnikání daří, aby si brzy mohli pořídit třeba i tuto soupravu. Že by byla přínosem, sami dobře vědí, určitě by s ní byli schopni udělat službu i pro zemědělské podniky v okolí a tím svým sousedům pomoci nejen k vyšší úrodnosti jejich pozemků, ale i k ještě lepším hospodářským výsledkům.