Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ocenění SIMA za inovace

Nejnovější výsledky výzkumu a vývoje společnosti John Deere byly na veletrhu SIMA 2017, který se konal v Paříži od 26. února do 2. března, oceněny jednou medailí Silver Award a dvěma medailemi Special Mention Awards. Medaile Silver Award byla udělena za systém Smart AutoLube, který automaticky maže veškeré mazací body na traktoru a také u nářadí ovládaného pomocí sběrnice ISOBUS. Medaili Special Mentions získal také elektrický traktor SESAM a inteligentní systém postřikovacích trysek ExactApply.

Automatické mazání traktoru a připojeného nářadí
Systém Smart AutoLube se ovládá pomocí displeje traktoru CommandCentre. Řidič může zvolit automatický, vlastní a ruční režim. Intervaly mazání a množství maziva závisí na využívání a zatěžování traktoru a také na používaném nářadí. Lze také cíleně mazat jednotlivé body údržby. Pokud hladina maziva příliš poklesne, systém vydá varování.

Veškeré operace lze dokumentovat a kontrolovat pomocí telematiky JDLink. Například u traktorů řady 6R lze dobu potřebnou pro mazání traktoru a jeho nářadí zkrátit o 21 hodin za rok, při 1000 hodinách provozu soupravy. Vylepšený režim mazání má také pozitivní vliv na životnost stroje, náklady na údržbu a na prodejní cenu použitého stroje.

Systém Smart AutoLube
Systém Smart AutoLube automaticky maže veškeré mazací body na traktoru a také u nářadí ovládaného pomocí sběrnice ISOBUS


Elektrický traktor
SESAM (Sustainable Energy Supply for Agricultural Machinery – udržitelné zásobování energií pro zemědělské stroje) je v tomto odvětví prvním traktorem napájeným z baterií. Tento prototyp vychází z podvozku traktoru řady 6R a má stálý výkon 130kW. Používá upravenou převodovku DirectDrive s rozsahem rychlostí od 3 do 50 km/h. Traktor samozřejmě neprodukuje žádné emise. Velkou předností elektrického pohonu je vysoký točivý moment při nízkých rychlostech a maximální výkon až 400 koní a nulová ztrátu energie při stání (volnoběh u klasických traktorů).

Traktor SESAM je ústředním prvkem vize společnosti John Deere energeticky soběstačné farmy budoucnosti. Mezi potenciální výhody patří využití obnovitelné energie vyrobené na farmě a nové obchodní modely farem, které například umožní farmám vyrábět elektrickou energii nejen pro svoji potřebu.

Ve standardním režimu pohání jeden z  elektrických motorů převodovku a druhý slouží k pohonu pomocných agregátů a systémů traktoru. V případě potřeby lze oba motory propojit, aby dodávaly plný výkon, a to buď pro jízdu po silnici při rychlostech od 3 do 50 km/h anebo pro pohon pomocných agregátů a pracovní hydrauliky.

Traktor SESAM produkuje nejnižší možnou úroveň hluku, což představuje konkrétní výhodu při provozu poblíž obytných oblastí nebo při práci v noci. Jedno nabití baterií nyní nabízí až čtyři hodiny provozu v typickém smíšeném režimu používání nebo asi 60km jízdy po silnici, přičemž doba nabíjení je asi tři hodiny. Baterie jsou vyrobeny tak, aby vydržely 3 100 nabíjecích cyklů.

Prototyp elektrického traktoru SESAM
Prototyp elektrického traktoru SESAM neprodukuje žádné emise. Velkou předností elektrického pohonu je vysoký točivý moment při nízkých rychlostech a maximální výkon až 400 koní a nulová ztrátu energie při stání

Inteligentní trysky
Inteligentní systém postřikovacích trysek ExactApply významně zvyšuje flexibilitu a přesnost při postřikování. Systém ExactApply disponuje jedinečnou funkcí šesti trysek na otočné věži a dvěma elektricky ovládanými kapalinovými ventily. Lze ručně přepínat mezi dvěma tryskami a nezávisle ovládat postřikovací tlak a průtok tryskou.

Trysky ovládají průtok pomocí systému pulzní šířkové modulace (PWM), který nabízí třikrát vyšší frekvenci pulzů než konvenční systémy. Díky tomu je rozsah rychlostí postřikování a aplikace mnohem širší. Při konstantním tlaku postřikování nabízí systém rychlost jízdy vpřed od 10 do 30 km/h nebo při konstantní rychlosti postřikování možnost měnit pokrytí od 100 do 300 litrů na jeden hektar.

Navíc je systém ExactApply schopen upravovat závislost rychlosti průtoku tryskou a postřikovacího tlaku. Výsledkem je spektrum kapek méně náchylné na proudění, ke kterému by jinak mohlo docházet. Díky tomu je systém ideální pro ochranné zóny nebo při proměnlivém počasí.

Systém ExactApply také zvyšuje přesnost postřiku v zatáčkách. Rychlost průtoku každou tryskou lze automaticky přizpůsobit tak, aby množství postřiku protékající tryskou u vnitřního oblouku bylo nižší a u vnějšího oblouku vyšší.

Všechny trysky jsou také vybaveny individuálními světly LED pro lepší provoz v noci a systémem detekce ucpání, který indikuje přerušení průtoku kapaliny. V kombinaci s výstražným hlášením na displeji v kabině je takto kontrola trysek výrazně snazší.

Inteligentní systém postřikovacích trysek ExactApply
Inteligentní systém postřikovacích trysek ExactApply významně zvyšuje flexibilitu a přesnost při postřikování. Systém ExactApply disponuje jedinečnou funkcí šesti trysek na otočné věži a dvěma elektricky ovládanými kapalinovými ventily.


(15. února 2017)