Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Setí půdoochranných plodin a protierozní pásů

V únoru letošního roku jsme našemu významnému zákazníkovi do displeje traktoru John Deere 8370R agregovaného se secím strojem importovali vnitřní erozní pozemky, které podléhají novým požadavkům na ochranu půdy. Naše řešení významně zvyšuje přesnost, ulehčuje práci řidiči a taktéž urychluje setí půdoochranných plodin a protierozních pásů.

Začátkem tohoto roku byl totiž uveden v platnost nový standard DZES 5. Jedná se o nové protierozní opatření, jehož změny spočívají hlavně v klasifikaci erozního ohrožení, která zahrnuje celé díly půdních bloků (DPB) a ne pouze jejich části. Dále se také klasifikovaly plodiny podle míry ochranné funkce. Souvislé plochy plodiny jedné skupiny, která je široká maximálně 220 metrů, od sebe musí být odděleny pásem plodiny z jiné skupiny o minimální šířce 22 metrů. Ideálním způsobem je tvorba pásů se šířkou, která odpovídá násobku záběru secího stroje. S novým nařízením připadají v úvahu půdoochranné technologie, jako jsou například strip-till nebo obsevy, které musí mít výměru do 6 hektarů, ale také ochranné pásy mezi plodinami orientované tak, aby kolmo protínaly alespoň 70 % odtokových linií pozemku. Při setí řádkových plodin a plodin s nízkým stupněm erozní ochrany je nutné vést secí stroj po vrstevnicích, které nejsou vždy stejné nebo ideálně rovné.

Pro přípravu vnitřních erozních pozemků v LPIS se používají různé, k tomu určené nástroje. Po vytvoření nového zákresu v pozemku je možné si přímo v portálu farmáře zkontrolovat správnost vytvořeného zákresu a tím si ověřit, zda jsou splněny veškeré podmínky a omezení, které nařizuje nový standard DZES 5.
Vytvořené vnitřní erozní pozemky (VEP) se exportují v námi zvoleném souřadnicovém systému. Export lze provést buď jednotlivě nebo hromadně do formátu ESRI ShapeFile. Pokud nejsou žádoucí dílčí úpravy, nahrání hranic pozemků přímo do stroje John Deere je velmi jednoduché. Celý proces přenosu hranic spočívá v připojení textového souboru k hranicím, nahráním na flashdisk a vložením do USB palubního displeje v kabině stroje John Deere. Pokud je nutno provést další úpravy, je možné využít atributovou tabulku, ve které je možné změnit například názvy jednotlivých pozemků. Na přání zákazníka lze vnitřní erozní pozemky sloučit se stávajícími hranicemi pozemku, pro jednodušší identifikaci a interpretaci erozních pozemků vůči pozemku.

V displeji traktoru se vnitřní erozní pozemky zobrazují standardně v seznamu polí. Při najetí na pole, ve kterém se budou osévat protierozní plochy, se řidiči zobrazí nejbližší hranice pozemků, ze kterých si zvolí ten, který má zrovna osít. 

Klepnutím na pozemek se zobrazí jeho hranice a výměra. Podle náhledu si může obsluha traktoru zkontrolovat tvar hranice, například podle mapy od agronoma. 

Další nespornou výhodou při zakládání porostů v rámci vnitřních erozních pozemků je možnost vytvoření navigační křivky podél hranice pozemku. Není nutné vyměřovat a trasovat hranice pozemku ručně, ale stačí je objet traktorem. 

Stroje John Deere umožňují zemědělcům pohodlně realizovat jejich potřeby, které přichází se stále přísnějšími legislativními úpravami. Při setí složitých pozemků, které nejsou na poli jasně viditelné, jsou jakékoliv chyby nežádoucí. Nejčastěji jsou chyby způsobeny vlivem lidského faktoru, proto stroje John Deere dávají uživatelům možnost kontrolovat průběh práce přes chytrou aplikaci MyOperations nebo vzdálený přístup na displeji traktoru.

Jednou z našich služeb je také nahrávání hranic všech pozemků, na kterých podnik hospodaří, do palubního displeje traktoru. Nahráním hranic z LPISu se významně zpřesňuje práce strojů. Díky hranicím a jejich implementacím do traktoru je možné kontrolovat správnost hranic sousedících pozemků. Displeje John Deere dále umožňují zpřesnění a aktualizaci hranic pozemků. Aktualizované hranice se exportují z traktoru na flashdisk. Porovnáním nového a starého záznamu hranic lze určit, kde je rozdíl a díky tomu vyhodnotit následné řešení, kterým může být například ořez větví.  

Zpracování dat poskytujeme i pro displeje jiných značek. Pro další informace ohledně našich služeb kontaktujte svého regionálního prodejce nebo napište na email: FarmSight@stromc.cz

 

Zdeněk Šmíd
Konzultant FarmSight