Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ocenění SIMA Innovation Awards pro John Deere

Nejnovější výzkumné a vývojové práce společnosti John Deere byly oceněny v rámci výstavy SIMA 2019, která bude probíhat 24. a 28. února 2019 v Paříži, dvěma stříbrnými medailemi. První stříbrnou medaili získala společnost John Deere ve spolupráci s firmou Airbus za nástroj Live NBalance pro monitorování dusíku a druhou medaili za diagnostické nástroje Connected Support. 

Nástroj Live NBalance vyvinutý společnostmi John Deere a Airbus

Díky nástroji Live NBalance jsou společnosti Airbus a John Deere schopny nabídnout první přímé monitorování bilance dusíku na poli. Tento společný projekt je založen na kombinaci satelitních snímků a strojních dat, které neustále sledují absorpci dusíku plodinami v každé části pole. Během vegetační doby služba zemědělci umožňuje provádět informovanější rozhodnutí ohledně navazujících aplikací hnojiv. Po sklizni tento nástroj shrne celkové aplikované a odebrané množství dusíku, připravené pro regulační účely.

Zemědělci aktuálně nemohou během sezóny získat přesné, pro dané místo konkrétní informace o aplikovaném a spotřebovaném dusíku na svých polích - namísto toho musí činit rozhodnutí ohledně použití hnojiv na základě vlastních zkušeností a tabulkových hodnot. Kromě toho také nemají možnost přesné kontroly efektivity konkrétní aplikace dusíku. Společnosti John Deere a Airbus tudíž zkombinovaly svá know-how k vytvoření prototypu dosud nevídané služby, a to tak, že dohromady spojily strojová data a satelitní snímky.

Systém zemědělcům umožňuje aplikaci dostupného obsahu dusíku na začátku vegetační doby. Obsah dusíku a NH4-N v organických hnojivech může být přesně měřen pomocí systému Manure Sensing od společnosti John Deere, za použití systému HarvestLab 3000 na aplikační cisterně. Systém Live NBalance za použití získaných dat o aplikaci posuzuje také celkovou zásobu organického a minerálního dusíku v průběhu času.

Během vegetační doby pozorují vysoce přesné satelitní snímky vývoj plodin a poskytují podrobnosti o celkové absorpci dusíku v průběhu času. Identifikovány mohou být také nesladěné poměry absorpce nebo zpoždění růstu plodin, zemědělec tak může kdykoliv vidět kolik dusíku je pro plodiny ještě k dispozici, případně být informován o jeho nedostatku. Tato informace umožňuje vhodně upravovat jednotlivá rozhodnutí o aplikaci a pomáhá vyhnout se nadměrné aplikaci hnojiva na poli, díky čemuž může být aplikované množství velice rychle stanoveno.

Connected Support od společnosti John Deere

Machine Dashboard je nejnovějším dálkovým diagnostickým nástrojem vyvinutým společností John Deere. Tento dealerský nástroj je součástí iniciativy Connected Support společnosti John Deere, navržený pro umožnění proaktivního přístupu k dealerskému servisu a poskytnutí přidané hodnoty pro zákazníky pomocí konektivity strojů a pokročilé analýzy dat. Snižuje dobu potřebnou pro diagnostiku a minimalizuje prostoje, což vede k vyšším úrovním dostupnosti strojů, zlepšení jejich výkonu a snížení provozních nákladů.

Tato nová služba poskytuje dealerům společnosti John Deere možnost vzdáleného monitorování strojů a oznámení prostřednictvím JDLink. V návaznosti na souhlasu zákazníka jsou údaje strojové telematiky JDLink automaticky analyzovány pomocí patentovaného algoritmu. Výsledky jsou dealerovi společnosti John Deere odesílány v reálném čase v podobě seznamu prioritních strojů. Toto dealerovi umožňuje snadnou a rychlou identifikaci strojů, které potřebují okamžitou servisní pozornost, čímž dochází ke snížení rizika jejich neočekávaných odstávek.

Dále Machine Dashboard plně integruje a využívá schopnosti nástroje Expert Alerts. Díky tomuto nástroji je dealer proaktivně informován o potenciálních selháních komponentů stroje, včetně jasných instrukcí, jak identifikované problémy vyřešit. Oba komponenty umožňují zákazníkovi a dealerovi snížení servisních nákladů a zlepšení provozní efektivity tak, aby mohla být práce splněna včas a s méně servisními zásahy. 

Nástroje Connected Support od společnosti John Deere, včetně Expert Alerts a Machine Dashboard, jsou instalovány z výroby na nových samojízdných strojích společnosti John Deere a mohou být národním dealerem nainstalovány na nedávné modelové řady, včetně traktorů série 6M až 9R, samojízdné postřikovače, sklízecí mlátičky a řezačky.

Téměř 100 evropských dealerů společnosti John Deere již poskytuje strojní servis založený na technologii Connected Support. Tyto nové inovativní servisní nástroje budou dostupné ve všech 28 zemích EU.

 


Tisková zpráva John Deere