Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

SWIFTERDISC nahradil 17 let pracující DOWNLANDS

V Zemědělském obchodním družstvu Starosedlský Hrádek v okrese Příbram hospodaří převážně se zemědělskou technikou BEDNAR v agregaci s traktory John Deere. Vlastní již 10 strojů BEDNAR. První z nich pořídili v roce 2001 a poslední letos na jaře. O jaké stroje se jedná? Jakou s nimi mají zkušenost? Spoustu dalších informací z podniku ZOD Starosedlský Hrádek se dozvíte v tomto článku.

ZOD Starosedlský Hrádek

Zemědělské obchodní družstvo hospodaří celkem na 2 420 ha. Z toho je 2 200 ha orné půdy a 220 trvalých travnatých porostů. Podnik se kromě rostlinné výroby zabývá živočišnou výrobou a výrobou elektrické energie z bioplynové stanice.

V rostlinné výrobě pěstují rostliny pro vlastní živočišnou výrobu a provoz bioplynové stanice. Předseda představenstva Ing. Josef Žid, Ph.D., nám prozradil aktuální skladbu plodin: „Aktuálně jsme sklidili 300 ha ječmene ozimého a 300 ha řepky. Dále máme 80 ha vojtěšky, 150 ha jarního ječmene, 550 ha kukuřice, 600 ha pšenice a několik hektarů brambor.“

„V živočišné produkci se zabýváme nejen chovem skotu, ale i chovem prasat,“ dodává předseda představenstva. Aktuálně mají v podniku téměř 1 640 kusů skotu. Z toho je 580 dojných krav, 300 jalovic a 300 býčků na výkrm. Zbytek dělají telata. Kapacitu prasat mají v podniku téměř naplněnou. Z celkového možného počtu 1 380 kusů je nyní v podniku 1 350 prasat.

Nový kravín v ZOD Starosedlský Hrádek

Část živočišné produkce v novém kravíně

Zemědělské obchodní družstvo se stále rozvíjí. O rozvoji nám sdělil více informací Ing. Josef Žid, Ph.D.: „V roce 2009 jsme otevřeli novou porodnu prasat, kde máme 180 prasnic. V loňském roce jsme uvedli do provozu nový kravín a nyní plánujeme výstavbu dalšího. Stávající kapacitu bychom rádi navýšili přibližně na 700 ks dojných krav.“

Podnik také provozuje bioplynovou stanici o výkonu 835 kW. Stanice spotřebuje denně velké množství organické hmoty a průměrně má výkon 98 %. Pro dosažení tohoto výkonu ji každý den zásobují 40 m3 kejdy, 17 t čerstvé kravské mrvy, 12 t silážní kukuřice a 8 t travní senáže.

Investice do strojového parku

V družstvu pravidelně obnovují zemědělskou techniku. Nasvědčuje tomu i fakt, že v loňském roce provedli velkou investici. Zakoupili novou sklízecí řezačku John Deere 8600. Hned posléze je čekala menší investice v letošním roce. Místo stárnoucího diskového podmítače DOWNLANDS DH 6000 pořídili SWIFTERDISC XO 8000 F. DOWNLANDS sloužil v podniku do letošního jara.

Několik důvodů, proč zvolili SWIFTERDISC XO 8000 F, nám řekl předseda představenstva: „Chtěl jsem volit nějaký jednodušší stroj. Konstrukčně hlavně, a proto jsem zvolil SWIFTERDISC o záběru 8 m. Výhodu vidím nejen v záběru stroje, ale samozřejmě i v dobrém narušení a zpracování půdy. Lépe se to po té podmítce zpracovává. Mezi rozhodující faktory patřila možnost vyzkoušet si stroj ve vlastních podmínkách. Loni jsme zde měli zapůjčený diskový podmítač SWIFTERDISC XO 6000 F a odváděl parádní práci. I proto jsme se rozhodli zakoupit tento stroj o záběru 8 m.“ 

Na snímku z leva Ing. David Ryčl a Ing. Josef Žid, Ph.D., u nového diskového podmítače SWIFTERDISC XO 8000 F

Diskový podmítač DOWNLANDS DH 6000 pořízený do podniku ZOD Starosedlský Hrádek v roce 2001

Vsazeno na jistotu jménem John Deere

Zemědělské obchodní družstvo jezdí v zelené flotile. Využívá celkem 9 traktorů různých výkonnostních tříd od značky John Deere. Nejvýkonnější traktor je John Deere 8310 a pro změnu nejslabší je John Deere 6630. „Nestalo se nám, že by některý z našich traktorů stál na dvoře. Vždy, když potřebujeme, je připraven k práci. Spolupráce se společností STROM je na výborné úrovni,“ sděluje předseda představenstva.

Stroje BEDNAR na farmě

Ve Starosedlském Hrádku pracují s 10 stroji značky BEDNAR. Pro kvalitní přípravu seťového lůžka zde využívají tři předseťové kompaktory. Konkrétně se jedná o SWIFTER SO 8000 F, SWIFTER SO 7000 F a SWIFTER SO 6000 F. Dále využívají mulčovač MULCHER MZ 6000, tři návěsy a rozmetadlo na hnůj.

Posledním pořízeným strojem je diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F, který nahradil stále fungující DOWLANDS DH 6000 o záběru 6 m. Ten v podniku fungoval nepřetržitě 17 let.

SWIFTERDISC XO 8000 F zapravuje digestát

Obsluha stroje provádí podmítku rychlostí kolem 12 km/hod

Spolupráce se společností BEDNAR FMT

Spolupráce začala ještě s firmou STROM Export a stále pokračuje. Více o ni říká Ing. Josef Žid, Ph.D.: „Jsem naprosto spokojený, a to jednak z hlediska servisu, což je pro nás hodně podstatné, protože stroj má být na poli, a ne ležet v maštali nebo stát na dvoře. Čili dostupnost náhradních dílů, servis, komunikace a logistika mezi podnikem a vůči firmě BEDNAR. Chtěl bych vyzdvihnout tu logistiku, potažmo spolupráci mezi námi s ohledem na provozuschopnost stroje."

Dokonalou rovinu pole zajistí zadní pěch složený ze 3 dílů s překrytím

Diskový podmítač SWIFTERDISC XO 8000 F o záběru 8 metrů provádí rychlou a levnou podmítku do 12 cm


Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Fotogalerie