Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vždy připojen

Žně jsou až příliš krátké na to, abyste během nich ztráceli čas. Prostor pro sklizeň se neustále zkracuje a to nejen kvůli vlivu počasí. Jednou z cest je samozřejmě možnost pořízení stále větších a výkonnějších mlátiček. Tam ale můžeme narazit na druhou stranu mantinelu v podobě hmotnosti, manévrovatelnosti nebo přepravní šířky. Druhou, a to neméně účinnou cestou, je tak využití potenciálu mlátičky. 

Tou nejjednodušší možností je zefektivnit pohyb mlátičky pomocí automatického řízení. Využití plného záběru s sebou nese hned několik výhod, které mají markantní vliv na denní výkon stroje. Díky odchylce korekčního signálu v řádech centimetrů jednak snížíte počet přejezdů po pozemku, stejně tak ale dáte obsluze více prostoru soustředit se na dění před lištou či na optimalizaci nastavení mlátičky. 

Na plný záběr

Na trhu existují v podstatě dva systémy naváděcích pomocníků. Jeden vsází na optická čidla detekující rozdíl ve výšce hrany porostu a za standardních podmínek udělá spoustu práce. Bohužel sklizeň je povětšinou všechno, jen ne standardní, proto firma John Deere touto cestou ani nevyrazila a rovnou vsadila na technologie, které fungují za jakýchkoli podmínek. Základem se tak pro sytě zelené mlátičky stává výbava GPS autopilotem. Automatické řízení podle GPS totiž nad optickými systémy vyniká v několika zásadních bodech. Na prvním místě je to práce v polehlém porostu. S automatickým naváděním je pro obsluhu radost přenechat vedení směru spolehlivé navigaci a věnovat svou pozornost kvalitě vysekávání, a to i při vysýpání za jízdy. Druhou nespornou výhodu je možnost rozdělení si pozemků na vždy stejně velké záhony. O tom, že satelitnímu signálu nevadí ani prach, ani práce do časného rána, netřeba mluvit. Žluté přijímače navíc obsahují gyroskopy schopné účinně kompenzovat náklon stroje ve všech osách. Bez zásahu obsluhy tak fungují stejně přesně na rovinách i v kopcích.


Vždy připojené mlátičky John Deere ve své základní výbavě nesou mnoho pomocníků pro zvýšení efektivity jejich využití. Levnější menší mlátička tak mnohdy dosáhne vyšších denních výkonů, než její papírově výkonnější kolegyně.

Vše na jednom místě

Vybavení GPS přijímačem s sebou nese ještě další výhodu. Spojením přijímače StarFire s výnosoměrem a vlhkoměrem (vždy v základní výbavě) totiž dojde k automatickému vytváření výnosových map. Ty pak po dosekání pole stroj může sám odeslat na webový portál MyJohnDeere.com, kde se uloží k danému poli a je možno je dále použít jako jeden z podkladů pro následná agronomická rozhodnutí, včetně případné tvorby aplikační mapy přímo na tomto portálu. To vše bez zdlouhavého nastavování a studování návodů.

Připraveni pomoci

Tím ale možnosti „připojených mlátiček“ z Zweibrückenu zdaleka nekončí. Efektivní provoz stroje, to je také otázka jeho správného nastavení. Chybí-li cit nebo zkušenosti, otevírá se prostor pro automatické pomocníky. Jedním z nich je systém ICA (Interactive Combine Adjustment). I ten je vždy v základní výbavě. Jde o interaktivní nápovědu, která umí pomoci s nastavením při konkrétních podmínkách na poli. A pokud by i to bylo málo, z jakéhokoli zařízení připojeného k internetu lze bezdrátově zobrazit displej mlátičky a vidět tak to, co vidí obsluha. Rychlou radou po telefonu (bez zdlouhavého vyptávání se na aktuální hodnoty) tak například servisní technik pomůže předejít zbytečným prostojům.


Výsledkem práce s automatickým GPS naváděním v polehlém porostu je méně zbytečných zastávek a plynulejší sklizeň.

Data základem lepší organizace

K efektivitě také v neposlední řadě dopomůže kompletní telematika JDLink, kterou s novým strojem dostanete na 5 let provozu bez dalších poplatků. V ní nejen že kdykoli vidíte provozní data včetně spotřeb, ale rychle a přehledně zjistíte doby strávené případnými prostoji, nečinností, čekáním na odvoz nebo sypání za stání a můžete učinit příslušná opatření pro lepší organizaci celého sklizňového řetězce.


S centimetrovými přesnostmi snadno pozemek sklidíte na plný záběr s minimem „protočeného“ času na souvratích.

Jiří Ptáčník
Produktový manažer
STROM PRAHA a.s.