Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Ukázka zásobního hnojení při hloubkovém kypření v Zemědělské společnosti Komorno, a. s.

 

V minulém týdnu jsme na jednom z pozemků Zemědělské společnosti Komorno, a. s. v rámci prezentace uskutečnili velmi zajímavý pokus. Na poli se pohybovala souprava složená rovnou ze tří strojů, konkrétně se jednalo o traktor John Deere 8310R v agregaci s dlátovým pluhem BEDNAR Terraland TN 3000 7R PROFI a čelně připojeným zásobníkem průmyslových hnojiv BEDNAR Fertibox FB 2000 F.

Pozemek o celkové výměře 24 ha byl zpracováván před setím kukuřice a pro účely pokusu jsme ho rozdělili na dvě části - nejdříve byl na 16 ha aplikován AMOFOS v dávce 110 kg/ha, poté byla na zbývajících 8 ha aplikační dávka zvýšena na 140 kg/ha. Hloubka zpracování na základě daných podmínek (místy poměrně značný výskyt kamenů i pevné skály) do 35 cm, hloubka uložení hnojiva 15 - 20 cm. Na celou výměru byl rozmetadlem průmyslových hnojiv aplikován granulát močoviny v dávce 400 kg/ha. Následně bylo celé pole ještě před setím připraveno kompaktorem.

Podle slov ředitele společnosti Ing. Václava Mašáta je od této akce očekáváno mj. přímé porovnání výnosu se sousedním pozemkem, kde hloubkové kypření a hnojení neproběhlo. Zemědělská společnost Komorno, a. s. již totiž vlastní stroj Terraland ve čtyřmetrovém taženém provedení a výsledky tohoto pokusu budou mít podstatný vliv na rozhodování o jeho případném dovybavení o zásobník průmyslových hnojiv.