Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Vzdělávání jako nástroj podpory a rozvoje profesionality zaměstnanců společnosti STROM PRAHA, a.s.

Společnosti STROM PRAHA a.s. byla v rámci „Výzvy č. 35 - Školení je šance“ přidělena finanční podpora ve výši 4 817 044,39 Kč ze strukturálních fondů EU, konkrétně z ESF - programu OP LZZ. Dotace byla poskytnuta pro realizaci grantového projektu s názvem „Vzdělávání jako nástroj podpory a rozvoje profesionality zaměstnanců společnosti STROM PRAHA, a.s.“, registrační číslo CZ.1.04/1.1.02/35.01475. Doba realizace projektu bude trvat od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2012.

Hlavním cílem předkládaného projektu je realizace vzdělávacích aktivit, které povedou ke zvýšení kompetencí v oblasti klíčových profesních znalostí a produktových dovedností zaměstnanců STROM PRAHA a.s.(divize Západ, Sever, Střed) a zároveň tak bude dosaženo jejich vyšší adaptability a uplatnitelnosti na trhu práce. Výše uvedeným projektovým záměrem bude naplněn i dílčí cíl projektu, a to stabilizace a konkurenceschopnost společnosti s maximální eliminací dopadu celospolečenské ekonomické krize.

Projekt je koncipován do jednoho systematického modulu podnikového vzdělávání, který se zaměřuje na rozvoj vzdělávání ve 2 oblastech, a to v oblasti profese (kurzy zaměřené na udržení a zvýšení profesní kvalifikace zaměstnance) a v oblasti produktových znalostí.

Konkrétně bude realizace projektu naplněna těmito vzdělávacími kurzy a školeními:

1)   Jazykové kurzy (kontinuální výuka anglického jazyka)

2)   Kurzy zaměřené na rozšíření ekonomické a účetní infrastruktury, znalost aktuální legislativy, problematika finanční evidence a účetního výkaznictví, příprava ekonom. analýz a reportů.

3)   Kurzy PC gramotnosti obecného charakteru (Word, Excel, Power Point-uživatelské školení, ovládání SW aplikace a nástrojů sady MS Office v praxi)

4)   Školení v informačním systému Helios green

5)   Kurzy manažerského vzdělávání

6)   Kurzy obchodních a prodejních dovedností

7)   Interní školení zaměřené na rozšíření produktových znalostí (servis a mechanika zemědělské techniky a zemědělských strojů, produkty zemědělské techniky a zemědělských strojů).

Za celkovou koordinaci a průběh projektu bude odpovědný 3 členný realizační tým v čele s kontaktní osobou: Mgr. Renatou Klačkovou.