Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Diskové podmítače ATLAS AO - rychle, kvalitně, intenzivně

Diskové podmítače ATLAS AO ze stáje tuzemského výrobce BEDNAR FMT přináší řešení jak pro minimalizační systémy, tak i pro tradiční hospodaření s orbou. Atlas je velmi robustní a díky tvaru, velikosti a agresivnímu postavení disků si dokáže poradit i s velmi těžkou půdou a velkým množstvím rostlinných zbytků. 

BEDNAR ATLAS AO je kompaktní krátký diskový podmítač robustní konstrukce vhodný jak do minimalizačních systémů zpracování půdy (zapravení velkého množství rostlinných zbytků), tak i pro tradiční způsob hospodaření využívající orbu. Velikost disků 620×6 mm umožňuje provádět podmítku až do 16 cm s intenzivním promícháním. Robustnost stroje, agresivní postavení disků, velikost a tvar disků umožňují ATLASu snadno zpracovávat velmi těžkou půdu s velkým množstvím rostlinných zbytků.
Hlavními přednostmi diskových podmítačů Atlas je enormní denní výkonnost, vysoká kvalita práce, pohodlnost a plynulost během používání, vysoké pracovní rychlosti a v neposlední řadě snadná obsluha spojená s malým počtem mazacích bodů. Ozubené 620 mm velké vyduté disky s šestimilimetrovou tloušťkou stěny uložené v bezúdržbovém axiálním kuličkovém ložisku vytvářejí základ pro vynikající kvalitu práce a vysokou životnost

HLAVNÍ VÝHODY DISKOVÝCH PODMÍTAČŮ ATLAS

• Pevný a robustní rám umožňující podmítání až do 16 cm.
• Horizontální non-stop jištění proti přetížení - chytré řešení i pro velmi náročné podmínky.
• 2 řady disků 620×6 mm s přesnou neměnící se geometrií, snížení požadavku koňské síly.
• Vykrajované disky s konstantní geometrií pro agresivní vstup do půdy, nebo agresivní A-disky pro zpracování velkého množství rostlinných zbytků.
• Orební úhel - disky pracují pod orebním úhlem. Lepší vstup do půdy, větší zaklopení rostlinných zbytků.
• Flexi-Box znamená bezúdržbové provedení uchycení slupic k rámu. Odpadá tak pravidelné mazání každé slupice.
• Na výběr 8 variant zadních válců.
  
Vysoká průchodnost i při velkém množství zbytků                            Vykrajované disky pro agresivní vstup do půdy
 
AGRONOMICKÉ PŘÍNOSY
• Diskový podmítač určený pro různé druhy podmítek a kypření až do hloubky 16 cm.
• Práce bez ucpávání i při velkém množství posklizňových zbytků včetně kukuřice na zrno.
• Univerzální využití i při přípravě půdy k setí, k výsevu meziplodin a zapravení kejdy do půdy.
• Možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě. Rozestup disků 25 cm umožňuje práci i ve velmi vlhkých podmínkách.
• Vysoký drobící efekt vyvolaný vysokou rychlostí stroje a vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích válců. Pole je bez hrud a rovné.
• Využití stroje v systémech konvenčního hospodářství (po orbě), tak v systémech minimalizačních.
 
VYUŽITÍ V:
Konvenčních systémech hospodaření s orbou - v případě využívání tradiční orby je vhodné před použitím pluhu pozemky alespoň jedenkrát zdiskovat. Dojde k přerušení kapilarity - zabrání se úniku vláhy z půdy, zároveň jsou rostlinné zbytky nařezány a částečně zapraveny. Tlecí proces rostlinných zbytků je rychlejší a efektivnější.
Minimalizačních systémech bez orby - práce s rostlinnými zbytky je v minimalizačních systémech zpracování půdy zásadní. Kvalitní nařezání a promísení rostlinných zbytků s půdou a tím vytvoření homogenního materiálu umožňuje konstrukce stroje Atlas, která vychází z disků 620×6 mm s agresivním řezáním a orebního úhlu zaručující dokonalé zaklopení. Práce s rostlinnými zbytky je tím snadná a levná.

Ukázka práce po obilí                                             Ukázka práce po řepce                                            Ukázka práce po kukuřici na zrno

VYSOKÁ STABILITA

Každý model podmítače Atlas je řešen tak, aby poskytoval konstantní pracovní hloubku a to i ve vysokých rychlostech. To bývá limitujícím místem většiny podmítačů krátké koncepce, kdy se ve vysokých pracovních rychlostech objevuje nežádoucí vibrace. To je způsobeno umístěním transportní nápravy za diskovými sekcemi, která působí na stroj jako kyvadlo. To vede k proměnlivé pracovní hloubce, která v půdním profilu připomíná sinusoidu.
V případě modelové řady Atlas je toto houpání (vibrace) úspěšně eliminováno celkovou konstrukcí, nebo doplňkovými konstrukčními prvky, které Vám umožní kvalitně pracovat v konstantní hloubce i ve vysokých pracovních rychlostech. Díky tomu snadno dosáhnete vyšší denní výkonnosti při zachování potřebné kvality zpracování.
 
PĚCHY A VÁLCE
 
Utužení půdy po zpracování je důležitou částí důkladného zpracování. Dobré utužení je klíčem k tomu, aby semena výdrolů a plevelů mohla rychle klíčit a následně byla mechanicky nebo chemicky zničena. Volba pěchu v závislosti na půdních podmínkách je velmi důležitým faktorem pro konečný výsledek kvality práce stroje. Na výběr je celkem 8 zadních válců:
 
VIDEO 
Na produktovém videu od marketingového týmu Bednar FMT si můžete práci diskových podmítačů Atlas prohlédnout přímo v akci. 

Ve fotogalerii najdete snímky diskových podmítačů Atlas v provozu v našem regionu Východ.

Bc. Iva Havlová, marketingový koordinátor - Region Východ