Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Meziřádková kultivace v porostu kukuřice

Tento týden jsme rozjeli předváděcí meziřádkový kypřič ze stáje Bednar FMT s produktovým označením Row-Master RN 6000 a to v porostech kukuřice. Tato pracovní operace, známá pod pojmem plečkování, přináší výrazné zlepšení vegetačních podmínek širokořádkových plodin především v rámci vzdušného a vodního režimu v půdě. 

HOSPODAŘENÍ S VODOU I VZDUCHEM

Plečkování je operace nezbytná především při pěstování cukrové řepy, výhody z ní plynoucí ale můžeme využít například i při pěstování kukuřice. Kukuřice je jedna z nejnáročnějších zemědělských plodin co se týče tepla, vláhy i půdní charakteristiky. Pro dosažení co nejoptimálnějších podmínek během vegetace lze využít meziřádkovou kultivaci, která narušením půdního škraloupu ovlivňuje množství vzduchu v půdě a především po deštích obnovuje vzdušný režim. Dále tento způsob zpracování zajišťuje efektivní hospodaření s vodou, kdy přerušuje kapilaritu a snižuje výpar. Tak zůstává půdní vláha u kořenového systému. Při následných srážkách je rovněž zvýšená vsakovací schopnost půdy. Plečkování je také velmi dobrým nástrojem při mechanické regulaci plevelů.

Plečkování je nezbytné při pěstování cukrové řepy, ale výhody
této operace lze využít i při pěstování kukuřice.
Meziřádkový kypřič naruší půdní škraloup, což pozitivně působí
na vodní i vzdušný režim v půdě.

MODEL S VYŠŠÍ SVĚTLOU VÝŠKOU

Předváděcí meziřádkový kypřič ROW-MASTER RN 6000 jsme nasadili v porostech kukuřice našeho zákazníka na Havlíčkobrodsku a to v agregaci s traktorem John Deere 6820. Model RN 6000 je novinkou pro rok 2015 a je přímo určený pro plečkování kukuřice. Koncepce tohoto stroje zůstává stejná jako u modelů RN_S pro cukrovou řepu, ale změna proběhla v rámci zvětšení světlé výšky rámu, aby bylo možné plečkovat vyšší kukuřičný porost i v pozdějším vegetačním stádiu. Model RN 6000 během jednoho přejezdu nakypří půdy mezi 8 řádky kukuřice a to prostřednictvím radliček na flexi-slupicích, které jsou vyrobené z pružinové oceli a umožňují pohyb do tří stran - tzv. 3D efekt. O navádění kypřiče mezi řádky se stará snímací optika CultiCam - kamera, která snímá řádky a vyhodnocuje porost. Následně předává informaci elektronickému systému, který komunikuje s hydraulickým řízením kypřiče. Ten vede Row-Master tak, aby pracovní jednotky pracovali přesně v řádcích mezi porostem.

 
 O navádění kypřiče se stará snímací optika CultiCam. Kypřič byl v agregaci s John Deerem 6820 na kultivačních kolech.

VIDEO

Na videu si můžete práci nového meziřádkového kypřiče prohlédnout, pokud máte zájem o předvední stroje přímo ve vašich podmínkách, kontaktujte svého obchodního zástupce.

Ing. Iva Havlová, marketingový koordinátor - Region Východ