Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Seminář Bednar s vysokou návštěvností

Včera se v hotelu Na Farmě v Choťovicích u Žehuně konal zimní agrotechnický seminář pořádaný společností Bednar FMT, na kterém vystoupili pozvaní odborníci a který zaznamenal opravdu vysokou návštěvnost. Kdo v rámci programu vystoupil a jaká témata byla prezentována se dozvíte v článku.

VIZE DO BUDOUCNA I VÝSLEDKY POKUSŮ

Zimní agrotechnické semináře pořádá tuzemský výrobce zemědělské techniky Bednar FMT tento rok na sedmi místech po celé České republice. Pro zákazníky našeho střediska Habry a Ovčáry byl nejblíž seminář konající se 7.2.2017 v Choťovicích u Žehuně v příjemném hotelu Na Farmě a spolu s dalšími zemědělci se zde sešli v opravdu hojném počtu. Programem semináře provázel regionální ředitel obchodu Bednar FMT Ing. David Ryčl, který akci zahájil, přivítal hosty a představil přednášející. Poté se ujal slova ředitel společnosti JUDr. Ing. Ladislav Bednář, který představil vize do budoucna a nové technologie, kterými se bude společnost zabývat. V další části vystoupil Ing. Tomáš Javor DiS. ze společnosti AGROEKO Žamberk spol s.r.o., který interpretoval výsledky polních pokusů zaměřených na hluboké zpracování půdy a profilové hnojení po řepce a kukuřici. Dále se zaměřil na prezentaci výsledků pokusu zaměřeného na zapravení statkových hnojiv dlátovým pluhem Terraland.

První přednášky se ujal JUDr. Ing. Ladislav Bednář, který 
představil vize společnosti Bednar do budounosti.
O seminář v Žehuni byl velký zájem, dorazilo více než sto
návštěvníků.

HLUBOKÝM KYPŘENÍM PROTI EROZI

Dalším bodem programu byla přednáška o možnostech využití hlubokého kypření v rámci opatření proti erozi, kterou přednesl Ing. Jan Vopravil, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Hovořil také o zajištění péče o půdu a dotkl se tématu pachtovních smluv. Soukromý zemědělec Ing. Jan Šabatka CSc. pak prezentoval svůj pohled na současné zemědělství, vývoj počasí, udržení struktury půdy a hospodaření s vodou v půdě. Poté vystoupil zástupce společnosti Yara Agri CZ s.r.o. Ing. Pavel Janík s prezentací o efektivní výživě rostlin a před návštěvníky předstoupil i zástupce STROM PRAHA a.s. Ing. Ondřej Perlík, který představil novinky v portfoliu značky John Deere pro rok 2017 a zaměřil se především na otázku precizního zemědělství. 

Ing. Tomáš Javor DiS. interpretoval výsledky polních pokusů
zaměřených na hluboké zpracování půdy a profilové hnojení.
Náš zástupce Ing. Ondřej Perlík hovořil na téma precizního
zemědělství.

PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkujeme společnosti Bednar FMT za uspořádání velice zajímavého semináře pro naše zákazníky a všem přednášejícím za odborné příspěvky. Dále bychom rádi poděkovali všem návštěvníkům za jejich účast, doufáme, že se seminář líbil a odnesli si nové poznatky. Těšíme se na další setkání.

Ing. Iva Vančurová, marketingový koordinátor - region Východ