Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Sláma i seno v balících sítích John Deere

AGRO Pertoltice, a.s. má své sídlo ve Zruči nad Sázavou a obhospodařuje 3250 ha celkové výměry půdy, živočišnou výrobu zahrnuje chov skotu o celkovém počtu 1150 kusů. Tak rozsáhlá živočišná výroba vyžaduje i rozsáhlou krmivovou základnu. I proto byl do podniku pořízen lis John Deere 960 a celý rok 2014 se balíky balí do sítí John Deere Cover Edge.

V PODNIKU SE LISUJE SLÁMA I SENO

Pozemky podniku AGRO Pertoltice, a.s. se nachází v bramborářské výrobní oblasti, nadmořská výška se pohybuje od 330 m do 540 m. Celková výměra půdy je 3 250 ha, z toho je 2 700 ha orné půdy a 555 ha trvale travních porostů. V rámci rostlinné výroby se v podniku pěstují především obilniny, olejniny a brambory. Díky rozsáhlé živočišné výrobě, která zahrnuje především chov skotu, se musí vyrobit kvalitní krmivo i podestýlka. Za minulý rok se v podniku slisovalo lisem John Deere 960 přesně 6 250 balíků – 6 000 slámy a 250 balíků sena.

 
 Za rok 2014 se slisovalo 6000 balíků slámy .  Sena bylo za minulý rok 250 balíků.

PŘECHOD NA KVALITU

Několik předchozích let se v podniku používalo několik značek sítí, především pak tuzemský výrobce. Kvalita ale příliš nevyhovovala především z hlediska pevnosti a schopnosti udržet tvar balíku. I proto se vedení podniku rozhodlo pro změnu a v době probíhající akce na sítě John Deere si podnik objednal sítě John Deere typ CoverEdge, který překrývá hrany balíků o několik centimetrů. Dle slov technika rostlinné výroba pana Petra Zachariáše (na fotce) je síť CoverEdge sice o něco dražší, ale vyrovná to v kvalitě. Ta se projeví především tím, že se síť mechanicky nepoškodí ani při několikanásobné manipulaci. Díky tomu mohli v Pertolticích upravit i ovin balíků, který je nastaven obvykle 2,5 u pšeničné slámy a 3 až 4 oviny u slámy z ječmene. Vše samozřejmě závisí na podmínkách.

 
 Pan Zachariáš je se sítěmi John Deere spokojený.           Balíky musí držet tvar i při několikanásobné manipulaci.

SEZÓNA 2015

I v sezóně 2015 se bude v Pertolticích balit do sítě CoverEdge. My tímto děkujeme za poskytnuté informace a projevenou důvěru, těšíme se na další spolupráci. 

Ing. Iva Havlová, marketingový koordinátor - Region Východ