Recyklace automobilových baterií/akumulátorů

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění nám jako dovozcům zemědělské techniky ukládá mimo jiné také povinnost zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií / akumulátorů použitých v dovezených strojích. Z tohoto důvodu je naše společnost v souladu s platnou legislativou zapsána v „Seznamu výrobců baterií a akumulátorů“ (viz http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf/index.xsp). 

Po ukončení životnosti automobilových baterií nebo akumulátorů mají jejich koneční uživatelé bezplatnou možnost odevzdat ve sběrných místech zpětného odběru, které tvoří síť autorizovaných servisních středisek naší společnosti a smluvního partnera
https://www.kovopb.cz/vykup-olovenych-odpadu/zpetny-odber-autobaterii/.
 

Recyklace pneumatik

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění nám jako dovozcům zemědělské techniky ukládá jako povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Z tohoto důvodu je naše společnost v souladu s platnou legislativou zapsána v „Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik“ (viz http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf/index.xsp). 

Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho kolektivního systému ve sběrných místech zpětného odběru, kterou tvoří:

a) Určená autorizovaná střediska naší společnosti:

  • Horní Počernice, Bystrá 761/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
  • Lnáře, Lnáře 245, 387 42 Lnáře.
  • Prostějov, Za Olomouckou 4421, 796 01 Prostějov.
  • Úněšov, Úněšov 76, 330 38 Úněšov. 
  • Habry, V Bytovkách 38, 582 81 Habry.

b) Síť našich autorizovaných partnerů:

https://www.eltma.cz/sberna-mista

 

Recyklace elektrozařízení

Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností v platném znění nám jako dovozcům zemědělské techniky ukládá mimo jiné také povinnost zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr elektrozařízení použitých v dovezených strojích nebo jako náhradní díl a vlastní výrobek.

Z tohoto důvodu je naše společnost v souladu s platnou legislativou zapsána v „Seznamu výrobců elektrozařízení“ (https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Firma/PovinneOsoby). Společnost STROM PRAHA a.s. plní roli povinné osoby prostřednictvím Smlouvy o sdruženém plnění se společností ASEKOL a.s.

Po ukončení životnosti elektrozařízení mají jejich koneční uživatelé bezplatnou možnost odevzdat ve sběrných místech zpětného odběru, které tvoří síť autorizovaných servisních středisek naší společnosti a smluvního partnera https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.
 

Osvědčení – zapojení do systému zpětného odběru elektrozařízení – 2020:

 

Foto-eko.png
 

Certifikát environmentálního vyúčtování 2019:

Napište nám