Recyklace automobilových baterií/akumulátorů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění nám jako dovozcům zemědělské techniky ukládá mimo jiné také povinnost zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií / akumulátorů použitých v dovezených strojích.
Z tohoto důvodu je naše společnost v souladu s platnou legislativou zapsána v „Seznamu výrobců baterií a akumulátorů“ (viz http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf/index.xsp). 
Po ukončení životnosti automobilových baterií nebo akumulátorů mají jejich koneční uživatelé bezplatnou možnost odevzdat ve sběrných místech zpětného odběru, které tvoří síť autorizovaných servisních středisek naší společnosti a smluvního partnera http://www.kovopb.cz/divize-recyklace/zpetny-odber-autobaterii/mista-zpetneho-odberu/.

Recyklace pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v § 38 a násl. ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. a č. 248/2015 Sb. nám jako dovozcům zemědělské techniky ukládá jako povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.
Z tohoto důvodu je naše společnost v souladu s platnou legislativou zapsána v „Seznam povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik“ (viz http://iris.mzp.cz/Aplikace/azop.nsf/index.xsp). 
Použité pneumatiky můžete jako koneční uživatelé bezplatně odevzdat bez ohledu na výrobní značku v rámci našeho kolektivního systému ve sběrných místech zpětného odběru, kterou tvoří:

  • určená autorizovaná střediska naší společnosti:
    • Horní Počernice, Bystrá 761/10, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice.
    • Horažďovice, Strakonická 952, 341 01 Horažďovice.
    • Úněšov, Úněšov 76, 330 38 Úněšov. 
    • Habry, V Bytovkách 38, 582 81 Habry.
Mám zájem Zavřít
Jsem tu pro Vás
Jsem tu pro Vás
Telefon 283 092 111
E-mail info@stromc.cz