mapa farmsight oblastí

Václav Svoboda
 

Václav
Svoboda

Oblast severozápad ČR

+420 724 226 444
vaclav.svoboda@strom.cz

 

Rudolf Malina
 

Rudolf
Malina

Oblast severovýchod ČR

+420 721 405 450
rudolf.malina@strom.cz

 

Stanislav Kučera
 

Stanislav
Kučera

Oblast jihozápad ČR

+420 724 823 984
stanislav.kucera@strom.cz

 

 
Jan Dohnálek
 

Jan
Dohnálek

Morava

+420 702 273 093
jan.dohnalek@strom.cz

 

Petr Hlubek
 

Petr
Hlubek

Slezsko

+420 777 971 4734
petr.hlubek@strom.cz

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.Pobavte se s nimi o tématech:

JDLink Dashboard – vyhodnocení využití stroje
  • Vyhodnocení využití a zatížení stroje

  • Vyhodnocení spotřeby paliva

  • Pokročilá analýza telematických dat (využití inteligentních systému, prokluz kol, …)

Vzdálená podpora
  • Možnost vzdálené obrazovky pro pomoc obsluze

  • Monitorování chybových kódů

  • ExpertAlert – Predikce závad

Operations center
  • Správa vozového parku

  • Správa hranic pozemků včetně erozních zákresů a naváděcích linií

  • Dokumentaci operací na pozemku vč. následné analýzy

Více o službách FarmSight 

Napište nám