Novinka - ACTROS RO

ACTROS RO je robustní kombinovaný (disko-radličkový) stroj, který je schopen během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou až do hloubky 35 cm (slupice Active-Mix), narušení půdních vrstev slupicí zero-mix.

Stroj může pracovat bez zadních pěchů, za transportními koly jsou radlice. Ideální řešení v obtížných podmínkách

Transportní náprava je umístěna uprostřed stroje což snižuje poloměr otáčení na souvratích.

   
Dvě řady velkých disků
Dvě řady velkých disků 690 x 6 mm ideální pro nařezání velkého množství posklizňových zbytků.
Narušitel půdy bez míchání
Dvě možnosti vzájemně výměnných slupic. Active-Mix pro intenzivní kypření. Zero-Mix pro narušení půdních vrstev bez míchání.
Jednoduchost
Integrovaná náprava mezi radlicemi znamená možnost práce bez zadních pěchů a zároveň menší poloměr otáčení na souvratích.

Technická data

TYP STROJE polonesený kombinovaný kypřič
PRACOVNÍ ORGÁNY dvě řady disků 690 x 6 mm, dvě řady radlic, pěchy (V-ring válec, dvojité V-ring válce, dvojité U-ring válce, dvojité segmentové válce, Cutpack). Dláta slupice Active-Mix 40mm a 80mm, dláta slupice Zero-Mix 40mm
JIŠTĚNÍ disky gumovými segmenty, radlice vertikálním, dvou pružinovým jištěním s vypínací silou 750 kg
VYUŽITÍ intenzivní podmítka a kypření během jediného přejezdu (slupice Active-mix) nebo narušení utužených vrstev (slupice zero-mix)
PRACOVNÍ OPERACE nařezání a zaklopení rost.zbytků, kypření půdy, narušení utužených vrstev, zpětná konsolidace půdy pěchem

Fotogalerie

Napište nám