Vzhledem k zemědělskému sezónnímu provozu (rostlinná výroba), byla vždy mimosezónní příprava zemědělské techniky velmi důležitou součástí péče o tuto techniku. Ať se v minulosti jednalo o relativně jednoduché, nebo postupem času o stále dokonalejší a složitější stroje.

V současné době máme dvacetiletou zkušenost se servisem strojů John Deere v České Republice. Na základě těchto zkušeností nabízíme našim zákazníkům prohlídky a opravy mimo pracovní nasazení strojů. Tyto prohlídky a opravy provádějí vyškolení a dobře připravení mechanici, používají postupy, přípravky a nářadí doporučované výrobcem. To zaručuje tu nejvyšší kvalitu prováděných servisních úkonů. O provedení prohlídek a oprav, a rozsahu jejich provedení rozhoduje samozřejmě vždy majitel stroje.

Správný postup posezónní přípravy stroje probíhá následujícím způsobem:

  1. Vedoucí autorizovaného servisu (dílny, střediska) nabídne zákazníkovi provedení posezónní prohlídky stroje (nebo flotily strojů). Společně dohodnou přistavení stroje do dílny nebo harmonogram přísunu více strojů. Specifické jsou samozřejmě samochodné sklizňové stroje (kombajny, řezačky), jejich přesuny jsou problematické. U těchto sklizňových strojů je výhodné provést prohlídku co nejdříve po ukončení sklizně přímo u majitele (nejlépe v přítomnosti obsluhy). Každopádně je třeba provést tuto prohlídku před uložením stroje. Po uložení stroje již jakákoliv prohlídka většinou není možná. Z každé prohlídky je pořízen mechanikem zápis na příslušný formulář, který pak slouží k dalšímu postupu.
  2. Zákazník je seznámen s výsledky prohlídky a na základě těchto výsledků doporučí vedoucí servisu postup opravy každého konkrétního stroje (co je nezbytné, co lze provést eventuálně později). Na základě doporučení postupu opravy se majitel stroje rozhodne a objedná opravu. Současně je dohodnut způsob úhrady této opravy.
  3. Autorizovaný servis provede opravu podle objednávky majitele. Pokud se vyskytnou další mimořádná zjištění v technickém stavu stroje a je třeba změnit postup nebo rozsah opravy, je neprodleně informován majitel stroje a je s ním konzultován další postup.

Preventivním servisem samozřejmě nikdy nelze zaručit 100 % spolehlivost! Ale pokud je tento postup dodržen, prohlídnuté a opravené stroje vykazují podstatně vyšší provozní spolehlivost než stroje, u kterých se provádí servis „na zavolání“, tedy až v případě poruchy. Takové opravy jsou zpravidla podstatně nákladnější (řeší se až následek), navíc vždy v době nasazení stroje. Prostoj výkonného stroje také může být podstatně dražší, než samotná oprava! Většinou při řádném preventivním servisu, lze využít výhodnějších (střednědobých a dlouhodobých) objednávek potřebných náhradních dílů, a tím prováděné opravy zlevnit. Při provádění oprav v sezóně to samozřejmě možné není.

Provádění posezónních prohlídek a oprav tedy v žádném případě neznamená zvýšení nákladů na provoz stroje, naopak je snižuje!

Mám zájem Zavřít
Jsem tu pro Vás
Jsem tu pro Vás
Telefon 283 092 111
E-mail info@stromc.cz