NAŠI PROFESIONÁLOVÉ:
VĚDÍ VÍCE, VIDÍ VÍCE

Objednejte svůj stroj na důkladnou technickou kotnrolu u našich certifikovaných techniků
a získáte komplexní přehled stavu Vašeho stroje a jeho potřeb.
Hodnotíme snímače, elektronické součásti a software pomocí přístroje John Deere Service ADVISOR - exkluzivního přístroje prodejců John Deere, který využívá řadu sezón globální data z terénu a tak napoví, na co se zaměřit. Proto dokážeme zjistit problém dříve, než Vám zkazí další sezónu!


acacka-3.jpg
 


PROHLÍDKA ŠITÁ NA MÍRU

K dispozici je služba Expert Check, která vyhovuje Vašim potřebám. V závislosti na stáří, počtu provozních hodin a hlavním využití Vašeho stroje může být služba Expert Check v rozsahu od hodinové kontroly klíčových funkcí a bezpečnostních prvků po pečlivou 3-5 hodinovou kontrolu, která zahrnuje rozsáhlá měření opotřebění nebo hydrauliky či výkonnostní testy motoru.

Služba Expert Check je vhodná pro starší, občasvyužívané traktory, které musí být v dobrém stavu, ale i zcela nové traktory, které musí podávat špičkový výkon po celý rok a udržet si vysokou prdejní hodnotu. 
EXPERT CHECK PRO TRAKTORY
Kromě prohlídky hlavních mechanických funkčních prvků na opotřebení a poškození rovněž zjistíme, že všechny stávající softwary jsou instalovány tak, aby Váš stroj mapoval optimální spotřebu paliva.
EXPERT CHECK PRO KOMBAJNY
Technici pomocí speciálního nářadí zkontrolují kluznou spojku vkládacího ústrojí a všechny snímače otáček. Současně provedou aktualizaci soft-warů řídících jednotek.
EXPERT CHECK PRO ŘEZAČKY
Kontrola sklízecí řezačky zahrnuje i kontrolu sběrače a adaptéru na kukuřici. Zajistěte si již nyní přípravu pro úspěšný star příští sezóny. 

Napište nám o odbornou prohlídku.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Správný postup posezónní přípravy stroje probíhá následujícím způsobem:

  1. Vedoucí autorizovaného servisu (dílny, střediska) nabídne zákazníkovi provedení posezónní prohlídky stroje (nebo flotily strojů). Společně dohodnou přistavení stroje do dílny nebo harmonogram přísunu více strojů. Specifické jsou samozřejmě samochodné sklizňové stroje (kombajny, řezačky), jejich přesuny jsou problematické. U těchto sklizňových strojů je výhodné provést prohlídku co nejdříve po ukončení sklizně přímo u majitele (nejlépe v přítomnosti obsluhy). Každopádně je třeba provést tuto prohlídku před uložením stroje. Po uložení stroje již jakákoliv prohlídka většinou není možná. Z každé prohlídky je pořízen mechanikem zápis na příslušný formulář, který pak slouží k dalšímu postupu.
  2. Zákazník je seznámen s výsledky prohlídky a na základě těchto výsledků doporučí vedoucí servisu postup opravy každého konkrétního stroje (co je nezbytné, co lze provést eventuálně později). Na základě doporučení postupu opravy se majitel stroje rozhodne a objedná opravu. Současně je dohodnut způsob úhrady této opravy.
  3. Autorizovaný servis provede opravu podle objednávky majitele. Pokud se vyskytnou další mimořádná zjištění v technickém stavu stroje a je třeba změnit postup nebo rozsah opravy, je neprodleně informován majitel stroje a je s ním konzultován další postup.

Preventivním servisem samozřejmě nikdy nelze zaručit 100 % spolehlivost! Ale pokud je tento postup dodržen, prohlídnuté a opravené stroje vykazují podstatně vyšší provozní spolehlivost než stroje, u kterých se provádí servis „na zavolání“, tedy až v případě poruchy. Takové opravy jsou zpravidla podstatně nákladnější (řeší se až následek), navíc vždy v době nasazení stroje. Prostoj výkonného stroje také může být podstatně dražší, než samotná oprava! Většinou při řádném preventivním servisu, lze využít výhodnějších (střednědobých a dlouhodobých) objednávek potřebných náhradních dílů, a tím prováděné opravy zlevnit. Při provádění oprav v sezóně to samozřejmě možné není.

Provádění posezónních prohlídek a oprav tedy v žádném případě neznamená zvýšení nákladů na provoz stroje, naopak je snižuje!

Napište nám