Dotaz k produktu HarvestLab 3000:
/zemedelska-technika/sklizeci-rezacky/harvestlab
HarvestLab3000-1.jpg
Jeden snímač, tři aplikace

HarvestLab 3000

Poptat předvedení

Systém HarvestLab 3000 byl vyvinut a patentován ve spolupráci s firmou Carl Zeiss a využívá blízké infračervené (NIR) spektroskopie za účelem analýzy různých složek sklízených plodin, siláže nebo kejdy. Již v roce 2009 byla tato technologie certifikována společností Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) pro analýzu obsahu sušiny v siláži kukuřice se zanedbatelnými odchylkami mezi 0,67 až 1,85 %. Naše kalibrace byly v průběhu dalších let zdokonalovány přidáváním vzorků více typů plodin/kejdy, odrůd i různorodosti regionů.
Nový hardware HarvestLab 3000 reflektuje moderní technologie a opírá se o miliony hodin zkušeností z provozu na poli. Snímač je nyní schopen zlepšit přesnost zabráním o 12 % širšího spektra vlnových délek a zajistí více než 4000 měření za vteřinu. To se běžně rovná zhruba 1 milionu měření na náklad. To vám dokáže zajistit nikoliv jen náhodný vzorek, nýbrž statisticky spolehlivá data. Chyby, které se obvykle vyskytují během manuálního sběru vzorků, jsou zde zcela eliminovány. V neposlední řadě se data zobrazují a dokumentují v reálném čase. To obsluze umožňuje upravovat nastavení a umožnit automatizovanou optimalizaci stroje přímo na poli bez toho, aniž by musela obsluha stroje čekat několik dní na výsledky rozboru z laboratoře.
POUŽITÍ JAKO MOBILNÍ LABORATOŘE
Systém HarvestLab 3000 může být také použit jako laboratorní zařízení ve skladu nebo kanceláři, díky čemuž využijete jeho hodnotu po celý rok. Připojeni k auto zásuvce vozidla či stroje vám zaručuje plnou mobilitu a zajistí veškeré informace okamžitě, ať jste kdekoliv. Výsledky v reálném čase vám pomohou zajistit nastavení, přesné krmné dávky. Výsledkem je tedy také úspora nákladů na doplňky při současném dosažení vyšších výnosů z produkce hovězího masa, mléčných produktů nebo bioplynu a následné zvýšení ziskovosti vašeho podnikání. Naše zcela nové webové rozhraní poskytuje přesný postup vysvětlující každý krok a vizualizaci dat, což vám pomůže se správně rozhodnout.
POUŽITÍ U APLIKACE KEJDY
Kejda je organické hnojivo bohaté na živiny. Dosud byl však úspěch organického hnojení kvůli přirozené proměnlivosti a rychlému usazování kejdy spíše náhodný. Díky aplikaci variabilních dávek organického hnojiva John Deere můžete přesně aplikovat N, P, K na základě stanoveného množství živin a limitní dávky v kg/ha, a dokonce využívat i lokální předpisové mapy.
POUŽITÍ U SAMOCHODNÉ ŘEZAČKY
Vlhkost plodin se může lišit na jednom poli až o 20 %, což vyžaduje pro zajištění ideálního zhutnění bez vzduchových kapes různou délku řezu. Za účelem automatického nastavení délky řezu v závislosti na obsahu sušiny lze samochodnou řezačku John Deere vybavit systémem HarvestLab 3000. Automatické úpravy poměru silážního inokulantu pomáhají optimalizovat fermentaci a ušetří až 10 % silážních aditiv.
Mimo sušiny můžete také v reálném čase získat vysoce přesné hodnoty N-látek, škrobu, vlákniny, NDF a ADF složek, cukru a popelovin. To umožní fakturovat nebo nakoupit sklízenou plodinu na základě její kvality, nikoli kvantity. Díky zobrazení a srovnání všech lokálních dat dokumentace v Operačním středisku John Deere můžete činit rozhodnutí týkající se výběru odrůdy a péče o plodiny, která budou založena na faktech. Během období mimo sezónu se můžete profesionálně připravovat na ještě úspěšnější sezónu příští.

Fotogalerie

Napište nám