TERRALAND TN TERRALAND TN TERRALAND TN je dlátový pluh umožňující levné, rychlé a kvalitní hloubkové zpracování půdy až do 65 cm. Díky unikátní konstrukci radlic snadno zpracujete všechny druhy půd při výrazně nižší potřebě koňských sil, než je tomu u klasických pluhů. Stroj je v praxi vhodné používat v rozmezí pracovních hloubek 25–55 cm, čímž bezpečně narušíte utužené půdní vrstvy a ozdravíte půdní profil.
  • Pracovní záběr3—4 m
TERRALAND TN_PROFI TERRALAND TN_PROFI TERRALAND TN_PROFI je klasický dlátový pluh Terraland TN doplněný o 2 řady Cutter disků se samočištěním, které perfektně dokončí práci předešlých radlic s křídly a tandemových hrotových válců. Díky Cutter diskům dosáhnete v mnoha případech dokonalé struktury půdy pro setí již po prvním zpracování půdy. Cutter disky se skládají hydraulickým ramenem na stroj, čímž je dosaženo kompaktních přepravních rozměrů.
  • Pracovní záběr3—4 m
TERRALAND TO TERRALAND TO TERRALAND TO je polonesený dlátový pluh pro intenzivní hloubkové zpracování půdy až do 55 cm. 2 řady radlic s křídly a tandemový hrotový válec kvalitně zpracují i obtížné půdy. Centrální rám je tvořen čtyřmi nosníky a nosné rámy sekcí jsou vyrobeny z profilu 150×150 mm pro vyšší odolnost. Transportní náprava umístěná mezi pracovními sekcemi umožňuje práci bez válce (např. ve velmi mokrých podmínkách).
  • Pracovní záběr4—6 m
TERRASTRIP ZN TERRASTRIP ZN TERRASTRIP ZN je dlátový pluh, který zpracovává půdu v pásech, ve kterých jsou pěstovány řádkové kultury jako kukuřice, slunečnice, cukrová řepa apod. Rozteče radlic odpovídají kukuřici a slunečnici 70 cm a 75 cm, cukrové řepě 45 cm a 50 cm. Kypření je vhodné doplnit profilovým hnojením přímo do kořenové zóny rostlin. Nakypřené a prohnojené pásy jsou ideálním prostředím pro bohatý kořenový systém.
  • Pracovní záběr3,6—6,0 m
TERRALAND DO TERRALAND DO TERRALAND DO je robustní kombinovaný (disko-dlátový) stroj, který je schopen během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků a kvalitně je promíchat s nakypřenou půdou (radlice Active-Mix) až do hloubky 45 cm nebo pozemek podrýt bez míchání půdy (radlice Zero-Mix) rovněž do hloubky 45 cm. Stroj je možné vybavit 2 typy zadních pěchů pro různé typy půdních podmínek.
  • Pracovní záběr4,1—6,4 m
FENIX FN_L FENIX FN_L FENIX FN/FN_L je jednoduchý 3řadý univerzální kypřič vhodný pro menší a středně velké podniky, které hledají nářadí s co nejuniverzálnější možností využití. Fenix FN/FN_L využijete na různé pracovní operace od mělkého podmítání až po hluboké kypření. Díky variabilitě osazení slupic různými typy radliček a dlát je možné pracovat v různých hloubkách s různou intenzitou kypření.
  • Pracovní záběr3—4 m
VERSATILL VO_PROFI VERSATILL VO_PROFI VERSATILL VO_PROFI je univerzální radličkový kypřič určený k předseťové přípravě na pozemcích s větším množstvím posklizňových zbytků nebo k intenzivní podmítce strniště do 15 cm, a to díky horizontálnímu pružinovému non-stop jištěním každé radlice. Radlice stroje jsou uspořádány do 5 řad, toto řešení umožňuje vynikající průchodnost materiálu strojem. Díky dokonalému překrytí radlic je dosaženo rovnoměrného podříznutí pozemku (mechanické odstranění plevelů).
  • Pracovní záběr6,0—7,5 m
ACTROS RO ACTROS RO
  • Pracovní záběr4 m
PRESSPACK PT PRESSPACK PT PRESSPACK PT je odpojitelný pěch složený z 2 řad ocelových prstenců určený pro předseťovou přípravu zejména těžkých typů půd. Ostré hrany prstenců efektivně drobí hroudy i na těch nejtěžších půdách a rovnají pole. Váha Presspacku 600 kg/m uzavírá půdu a nedochazí tak ke ztrátě vláhy nutné pro následující plodiny.PRESSPACK PT je odpojitelný pěch složený z 2 řad ocelových prstenců určený pro předseťovou přípravu zejména těžkých typů půd. Ostré hrany prstenců efektivně drobí hroudy.
  • Pracovní záběr4,6—6,3 m
CUTTERPACK CT CUTTERPACK CT CUTTERPACK CT je odpojitelný pěch složený z cutter disků se samočištěním. Cutter disky řežou rostlinné zbytky, hroudy, zaklápí rostlinný materiál a rovnají povrch po předešlých strojích tak, aby bylo pole připraveno k setí.
  • Pracovní záběr4,6—6,3 m
12  

Napište nám