John Deere Connected Support ™ - Expert Alerts získávají cenu Ag Engineering Award


Olathe, Kansas (29. listopadu 2017)
John Deere Connected Support ™ - Expert Alerts byla oceněna Americkou společností zemědělských a biologických inženýrů (ASABE) cenou AE50 za rok 2018. Ocenění AE50 vyzdvihuje nejinovativnější návrhy v potravinářském a zemědělském průmyslu, které vybírá panel mezinárodních technických odborníků.

Expert alerts využívají konektivitu strojů JDLink ™ a analýzu dat k předvídání potřeb služeb, zkrácení doby diagnostiky a minimalizaci prostojů. Díky tomu dosáhnou vaše stroje John Deere maximální provozuschopnosti při snížení provozních nákladů. Vyhnete se neočekávaným prostojům strojů, což oceníte hlavně ve špičce sezóny. Využití služby Expert Alerts umožňuje zákazníkům a prodejcům snížit náklady na údržbu a zvýšit provozní efektivitu, aby stroje stihly udělat svou práci v čas a s menším množstvím servisních přerušení, říká Jeremy Goebel, manažer vývoje produktů společnosti John Deere.

„Expert Alerts poskytuje vzdálené monitorování a oznamování informací prodejcům John Deere, což jim umožňuje kontaktovat zákazníky ohledně hrozícího nebo potenciálního problému, a často poskytuje dealerům řešení k vyřešení problému,“ říká Goebel. "Nástroje John Deere Connected Support umožňují prodejcům aktivně podporovat zákazníky, což vede k tomu, že zákazníci zažívají méně prostojů nebo se občas vyhýbají prostojům, což vede ke zvýšení produktivity a ziskovosti."

 

Napište nám